Finansiell Riskanalytiker till Försäkringsbolag

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivning

Konsultuppdrag att påbörjas per omgående t om april 2017.
Riskfunktionen ska leverera avsnitt B, ”Information om riskhanteringssystem” och avsnitt C, ”Riskprofil”, i Solvency Financial Condition Report (SFCR) som under 2017 kommer att offentliggöras samt Regular Supervisory Report (RSR) som ska skickas till Fi.

Preliminär tidplan är att slutversionerna av dokumenten ska vara färdigställda i slutet av mars 2017. Ett skal med korrekta tabeller(utan data) och text ska vara klart vid årsskiftet för båda rapporterna.

Behov av stöd är identifierat inom följande områden:
- Kravställning gentemot andra enheter på indata/delleveranser till rapporter (exempelvis kapitalförvaltningen)
- Analysera data, färdigställa tabeller. Skriva kommentarer för respektive tabell. I viss mån författa texter i avsnitten som berör finansiell rapportering.
- I den mån det krävs skriva rutinbeskrivning och kravspec för motsvarande arbetet 2017.
- Leverans till respektive rapport/per bolag till ansvarig för rapport.


Kvalifikationer och egenskaper

Har expertkompetens inom området med djup kompetens och erfarenhet.
Kan lösa abstrakta uppgifter och verka som mentor.
Har extraordinär förmåga/ insikt.

Specifikt
• God kännedom om försäkringsrörelse och därtill hörande reglering
• God kännedom om SII regelverket, direktivet och tillkommande föreskrifter
• Erfarenhet av risker i ett fondförsäkringsbolag
• Erfarenhet arbete med att ta fram RSR/SFCR rapportering
• Erfarenhet och förståelse av data, metoder och beräkningar som berör rapporteringen
• Kännedom om marknadspraxis och de av Fi kommunicerade kraven på rapporteringen
• Hög leveransförmåga


Om företaget

Vår kund är ett Försäkringsbolag med gott renomé beläget i centrala Sthlm city.

Om Amendo

Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom interimsuppdrag med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans samt försäkring. Vi hjälper våra kunder att tillsätta tjänster på chef- och specialistnivå. Vi är ett expansivt bolag med kontor i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Borås. Idag är vi ca 300 anställda med målsättning att fortsätta expandera och vara våra kunders och kandidaters naturliga första val. Amendo är ett auktoriserat företag i bemanningsbranschen och kollektivavtal tillämpas.

<b>Varför samarbeta med Amendo?</b>
Amendo är ett bolag med en fantastisk kultur och ett välkänt varumärke. Vi är framgångsrika men aldrig nöjda och vi går till arbetet varje dag med passion. Vi är tillräckligt små för att du ska bli sedd men stora nog att kunna erbjuda dig spännande interimsuppdrag hos våra kunder.

Ansök gärna om medlemskap i vår Interims grupp på LinkedIn: <a href="https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4913168&sort=POPULAR&trkInfo=clickedVertical%3Agroup%2CclickedEntityId%3A4913168%2Cidx%3A2-1-2%2CtarId%3A1449578385418%2Ctas%3Aamendo+interim&trk=tyah">Amendo Interim Management – tillsättning av professionella chefer & specialister</a>


Frågor och kontakt

Vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående då konsultuppdraget är planerat att starta inom kort. Vid frågor är du välkommen att kontakta Åsa Ollert, [email protected] Vi ser fram emot din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Marcus Davidsson

Christian Richtnér

Jonas Boström

Åsa Ollert

Christofer Seward

Åsa Ollert
08-611 91 31

Sammanfattning

Besöksadress

Brahegatan 10, Stockholm
None

Postadress

Brahegatan 10
Stockholm, 11437

Liknande jobb