Fiskeribiolog

Fiskeribiolog

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss gör du stor samhällsnytta.

Vi erbjuder dig en bra arbetsmiljö med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för alla medarbetare. Vi har flexibla arbetstider och arbetssätt för att kunna skapa bra förutsättningar att förena arbetsliv och privatliv.

Västernorrlands län har en storslagen natur och består av både kust och inland. Länsstyrelsen finns i Härnösand, mellan Sundsvall och Örnsköldsvik. Vi har goda pendlingsmöjligheter, både längs kusten och inåt landet. I dag arbetar cirka 240 medarbetare hos oss. Landshövding Berit Högman är chef för länsstyrelsen Västernorrland.

Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på www.lansstyrelsen.se/vasternorrland


Enheten för miljöutredningar och fiske ansvarar bland annat för prövning och tillsyn av verksamheter som påverkar såväl vatten- som naturmiljön. På enheten hanteras fiskefrågor liksom ett nationellt ansvar för utredningar om allmänt fiskeintresse vid miljöprövningar. Verksamheten omfattar också ett beredningssekretariat som samordnar länsstyrelsens uppgifter om vattenförvaltning.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en medarbetare som ska arbeta med utredningar och handlägga ärenden avseende olika verksamheters inverkan på fiskbestånd och fiske samt på vattenmiljön i övrigt. Du kommer att ingå i länsstyrelsens fiskeutredningsgrupp som även arbetar utanför länet men till del kommer du också att arbeta inom myndighetens länsanknutna ansvarsområden.

Ärendena är i första hand knutna till miljöbalken och rör vattenverksamheter. En stor del av arbetet kommer att röra miljöprövning av vattenkraftanläggningar enligt Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften, i vilket även medverkan i samverkansprocesser som omfattar verksamhetsutövare och andra aktörer ingår. I denna typ av ärenden ingår att analysera information och data, göra biologiska bedömningar och föreslå skydds- och kompensationsåtgärder (till exempel lösningar för fiskpassage upp- och nedströms dammar, minimitappningar samt biotopvårdande åtgärder).

Även miljötillsyn av vattenverksamheter samt prövning av annan vattenverksamhet än vattenkraft kan ingå, liksom arbetsuppgifter inom vattenförvaltningsområdet. Viss fältverksamhet ingår, framförallt knutet till utredningar och miljöövervakning av fiskbestånd.

Arbetet omfattar följaktligen genomförandet av kvalificerade fiskeribiologiska utredningar samt att medverka och driva projekt som utreder verksamheters påverkan på fiskbestånd och vattenmiljön. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl andra enheter inom länsstyrelsen som med andra myndigheter, domstolar, näringslivet, organisationer och allmänheten.


KVALIFIKATIONER
Du ska ha:
• akademisk examen inom det biologiska ämnesområdet med inriktning mot akvatisk ekologi och fisk, eller motsvarande inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av utredningar eller arbete i projekt som rör fiskekologi eller fysisk påverkan på akvatiska ekosystem genom arbete eller fördjupade akademiska studier
• förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• mycket god datorvana
• B-körkort (i särskilda fall kan kravet frångås).

Meriterande är:
• en högre akademisk examen med inriktning mot akvatisk ekologi och fisk
• erfarenhet av tillsyn och prövning av vattenverksamheter enligt miljöbalken.
• erfarenhet och kunskaper om vattenkraftens miljöpåverkan genom arbete och/eller fördjupade akademiska studier
• erfarenhet och kunskaper om fiskvägar genom arbete och/eller fördjupade akademiska studier
• kunskaper i GIS.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande och självgående och kan kombinera en förmåga att driva egna ärenden/projekt med en god samarbetsförmåga. Du har också en god problemlösande analysförmåga.


ÖVRIGT
Länsstyrelsen tillämpar kompetensbaserad rekrytering. Som ett led i detta kan arbetsprov komma att tillämpas.
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde.
Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Länsstyrelsen Västernorrland
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 oktober 2020
  • Ansök senast: 17 november 2020

Liknande jobb


13 april 2021

13 april 2021

Fältarbetare inom natur- och vattenvård

Fältarbetare inom natur- och vattenvård

1 april 2021