Försäkringsjurist

Arbetsbeskrivning

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är en statlig myndighet med ansvar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har koppling till arbetslöshetsförsäkringen. IAF leds av en generaldirektör och består av tre enheter, Granskningsenheten, Försäkringsjuridiska enheten och Kanslienheten samt en Analysstab som rapporterar direkt till generaldirektören. IAF har ett 60-tal medarbetare och är lokaliserad till Katrineholm - 25 minuter med tåg från Norrköping, 50 minuter med tåg från Eskilstuna och 55 minuter med tåg från Stockholm C. IAF strävar efter en balanserad köns- och åldersfördelning bland medarbetarna. Vi värdesätter den kompetens som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra vår verksamhet. Försäkringsjuridiska enheten svarar för juridiska uppgifter inom området, bl.a. att representera staten i domstol i mål som gäller arbetslöshetsförsäkringen och att utfärda föreskrifter och allmänna råd i enlighet med lagstiftningen. Vidare ingår att följa och stödja myndighetens verksamhet i övrigt med försäkringsjuridisk kompetens. Enhetens uppgifter omfattar också handläggning av ärenden m.m. enligt EG-förordningen 1408/71 rörande arbetslöshetsersättning till migrerande arbetskraft. Arbetsuppgifterna innefattar främst att redigera och sammanställa material till IAF:s vägledningar samt i förekommande fall göra rättsutredningar inom detta arbete. Arbetsuppgifterna innefattar även att vid behov bistå i handläggningen av ärenden rörande intyg E 303 enligt EG-förordningarna 1408/71 och 574/72. Härutöver ingår att följa och bistå myndighetens verksamhet i övrigt med försäkringsjuridisk kompetens. Kvalifikationer: Vi söker en jurist eller juris studerande som befinner sig i slutet av sin utbildning helst med förvaltningsrättslig inrikting. Erfarenhet av arbete på myndighet med arbetslöshetsförsäkring eller socialförsäkring är meriterande. Intresse för arbetsmarknadsfrågor och kunskap om arbetsmarknadspolitiken är viktiga i arbetet. Vi förutsätter att du har god analytisk förmåga samt god förmåga att uttrycka dig muntligen och skriftligen. Goda språkkunskaper är meriterande. Utpräglad samarbetsförmåga och förmåga att ta eget ansvar samt datorvana är förutsättningar som krävs för arbetet. IAF ser gärna sökande med lokal anknytning.

Sammanfattning

Liknande jobb


Jurist till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jurist till Samhällsbyggnadsförvaltningen

17 maj 2023

Jurist, Barn- och utbildningsförvaltningen

Jurist, Barn- och utbildningsförvaltningen

9 maj 2023