Försäljningschef

Arbetsbeskrivning

Vi är ett framsynt energiföretag som satsar offensivt för att åstadkomma långsiktigt kloka energilösningar. Miljöfrågorna har länge varit i fokus hos oss och med vår breda kompetens och stabila grund satsar vi på att hjälpa våra kunder att i sin tur minska sin miljöpåverkan. Vårt arbete för ett hållbart Göteborgssamhälle innebär spännande utmaningar för våra medarbetare - vill du bli en av oss? Uppdraget för marknadsavdelningen på affärsområde Energi är att öka affärsområdets intäkter och lönsamhet samt att stötta organisationen för försäljningen till våra storkunder och andra affärsområden med teknisk kompetens för att öka försäljningen av affärsområdets produkter ytterligare. Vi identifierar, utvecklar och genomför affärer. Vi vårdar nya och befintliga kunder och affärer. Genom att leverera en enskild produkt eller en paketering av våra produkter tillfredsställer vi våra kunders behov.[Försäljningsenheten[ser till att affärsområdet når ut med sina erbjudanden till affärsområdets kunder. Kunderna köper Fjärrvärme, Färdig Värme, Gas och/eller Kyla. Som Försäljningschef kommer din huvudsakliga arbetsuppgifter att vara: * ansvara för försäljningen av fjärrvärme, färdig värme, kyla och gas till affärsområdets kunder * ansvara för affärsområdets intäkter och process * aktivt ingå i avdelningens ledningsgrupp och där delta i beslut om övergripande marknadsfrågor och marknadsstrategier för hela avdelningen * utveckla arbetet med[försäljningen av våra produkter och tjänster. * ansvara för att tillsammans med produktutvecklare utveckla säljstrategi och erbjudanden. * ansvara för att arbetet utförs enligt upprättad säljplan och att uppföljning görs * sätta och följa upp mål för enheten * upprätta och följa upp enhetens budget * förmedla helhetssyn samt säkra förståelse och engagemang för affärs- och verksamhetsplaner * verka för en god arbetsmiljö där medarbetarna känner motivation och engagemang * ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens, genomföra löne- och utvecklingssamtal med[medarbetare [ Vi söker dig som har följande kvalifikationer: * erfarenhet av att ha arbetat som försäljningschef * erfarenhet av att ha arbetat med försäljning till företagsmarknaden * högskoleexamen[lägst 180 hp med inriktning[marknadsföring eller motsvarande[ * det är en fördel om du har 3-4 års erfarenhet av den kundtyp affärsområde Energi hanterar och deras behov( medelstora företag och privatkunder) * mycket god empatisk förmåga [ Du ska vara strukturerad och drivande, ha goda chefs- och ledaregenskaper och entreprenörsanda samt vara analytisk och kreativ.[ Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling. Välkommen med din ansökan

Kontaktpersoner på detta företaget

Hans O Andersson, tf avdelningschef
031-62 63 04
Martin Sandin, avdelningschef
031-62 81 87
SACO Maria Andersson Iseppi, ordförande
031-626408
Vision Mona-Lisa Rhodin, ordförande
031-626999
Ingela Norén Olsson, enhetschef
031-626237, 0707-626237
Kenneth Nyberg, enhetschef
031-626176, 0722-095033
Bjarne Nordahl, enhetschef
031-626290, 0707-626290
Anders Bengtsson, enhetschef
031626558, 0761062664
Catharina Löfgren, enhetschef
031-626252
Ann-Marie Lindell, avdelningschef
031-62 64 16

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Göteborg Energi
  • 1 plats
  • Heltid/Deltid
  • Publicerat: 22 december 2010
  • Ansök senast: 20 januari 2011

Besöksadress

Box 53
None

Postadress

Box 53
Göteborg, 40120

Liknande jobb


14 oktober 2021

Försäljningschef till Sunnex i Karlstad

Försäljningschef till Sunnex i Karlstad

14 oktober 2021