Forskare (20 %) i Materialanalys av verktyg och arbetsmaterial

Forskare (20 %) i Materialanalys av verktyg och arbetsmaterial

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Ämne

Mekanisk Teknologi och Verktygsmaskiner med inriktning mot Materialkarakterisering av verktyg och arbetsmaterial med fokus på skärande bearbetning.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär både utveckling och forskning och kommer i huvudsak vara inriktad på struktur- och materialanalys knuten till interaktionen mellan arbetsmaterial, verktyg och omgivande atmosfär och då med fokus på processen skärande bearbetning. Av särskild vikt är arbetet som berör det kemiska beteendet och kartläggningen av de verktygsnedbrytande mekanismer i skärprocessen som begränsar verktygets prestanda och livslängd.

Arbetet skall utföras både enskilt och i samarbete med andra forskare och doktorander både nationellt och internationellt. Bland specifika arbetsuppgifter kan nämnas:

- Problemidentifiering avseende reaktionsprodukter i skärprocessen för olika förutsättningar avseende tryck och temperatur.
- Preparering av materialprover inför analys i relevant utrustning (SEM, TEM, XRD, EDX etc.) och tillhörande programvaror.
- Analys och utvärdering av diffusionspar framtagna i högtryckscell.
- Rapportering av resultat i form av publikationer till journaler och konferenser.
- Arbeta med ansökningshandlingar knutna till forskningsfinansiering.

Utöver ovanstående ska forskaren även medverka till att resultat anpassas:

- för och nyttiggörs samt implementeras industriellt.
- till kurser, workshops, seminarier och konferenser för studenter, doktorander industri och andra intressenter samt presentera forskningsresultat för industrin och för finansiärer.

Arbetet kan även innefatta undervisning på grundutbildnings- och doktorandnivå samt fortbildning för industrin inom ramen för avdelningens kursverksamhet eller berört projekts planerade aktiviteter.

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen för anställningen relevant ämnesområde
- Goda erfarenheter knutna till tjänstens arbetsområde.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Meriterande för anställningen

- God förmåga att ta initiativ till nya projekt men även avsluta pågående projekt.
- Erfarenhet från olika forskningsmiljöer.
- Erfarenheter av samverkan mellan grundläggande och tillämpad forskning.
- Erfarenhet av internationella samarbeten.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Institutionen strävar efter att öka jämställdheten, vilket särskilt beaktas vid all nyrekrytering.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad enligt LAS ALVA och avser sex månader. Omfattningen är 20 %, och skall kunna utökas om behov föreligger. Tillträde: snarast

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Kontaktpersoner

- Professor Jan-Eric Ståhl, prefekt, e-post: jan-eric.stahl@iprod.lth.se
- Docent Volodymyr Bushlya, e-post: volodymyr.bushlya@iprod.lth.se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Dmytro Orlov
+46462229095
Professor Jan-Eric Ståhl
+46462228595, e-post: jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Prefekt Mats Andersson
+46462224361, e-post: Mats.andersson@iprod.lth.se
Professor Jan-Eric Ståhl
+46462228595
Jan-Eric Ståhl
+46462228595

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118
None

Postadress

Box 118
Lund, 22100

Liknande jobb


23 oktober 2020

Postdoktor inom omvårdnad

Postdoktor inom omvårdnad

23 oktober 2020

Arrowhead Framework forskningsingenjör

Arrowhead Framework forskningsingenjör

23 oktober 2020

23 oktober 2020