Forskare

Arbetsbeskrivning

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

FoU-enheten är en dynamisk vetenskaplig miljö som leds av en forskningschef och verkar för forskningsbaserad kunskapsuppbyggnad. Enhetens forskare finansieras externt. Verksamheten har genom åren fått stöd av de stora forskningsråden men också fått bidrag från EU och andra institutioner. SHM samarbetar med en rad akademiska miljöer i olika projekt, med länsmuseer och andra aktörer i landet och knyter till sig forskning genom flera nätverk. 

Vi söker nu en projektledare/forskare till projektet Humus Economicus.

Egen projektfinansiering för uppgifterna i detta projekt är ett krav – samt ett etablerat nätverk med forskare inom posthumanities hub och KTH.

 

Arbetsuppgifter
Vi söker en disputerad konstnärlig forskare att leda projektet Humus Economicus, som bedrivs genom fältstudier och interdisciplinära workshops för att skapa kontaktytor och samarbetsformer mellan målgrupper (forskare, gräsrotsorganisationer, bönder och odlare, aktivister, planerare, beslutsfattare, m.fl.). Projektet lyfter jordfrågan och motverka jordblindhet inom kulturarvs- och urbana studier, planeringsprocesser, samt samhället i stort.

 

Kompetenskrav
Disputerad konstnärlig forskare. Egen projektfinansiering för uppgifterna i detta projekt är ett krav, – samt ett etablerat nätverk med forskare inom posthumanities hub och KTH.

 

Anställningsvillkor 
Anställningen är en tillsvidareanställning om 45% och projektet varar i fyra år. Tillträde den 1 januari 2021.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Statens Historiska Museer
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 9 december 2020
  • Ansök senast: 15 december 2020

Liknande jobb


7 maj 2021

ArkDes söker vikarierande pedagog till Publika enheten

6 maj 2021

SFHM söker vik Intendent för den textila samlingen på Armémuseum

SFHM söker vik Intendent för den textila samlingen på Armémuseum

5 maj 2021