Forskare i biofysik

Forskare i biofysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Forskningen vid avdelningen för Fasta Tillståndets Fysik är inriktad på olika aspekter av halvledarfysik, allt från materialvetenskap till kvantfysik, till olika tillämpningar inklusive bionanoteknik och biofysik.

Avdelningen leder NanoLund, den stora tvärvetenskapliga forskningsmiljön inom nanovetenskap och nanoteknik vid Lunds universitet. Lund Nano Lab är en central nyckelfacilitet för tillverkning av material och strukturer på nanoskala. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom programmet "Engineering Nanoscience".

Under de senaste femton åren har vår forskning om endimensionella halvledarstrukturer, så kallade nanotrådar, befunnit sig i den internationella forskningsfronten. Speciellt har vår forskning spelat en viktig roll för att etablera ett forskningsområde där nanostrukturer används för mätningar på enskilda celler och för att kontrollera cellernas beteende.

Mer information finns på: http://www.ftf.lth.se, http://www.nano.lu.se, https://prinz.ftf.lth.se

Arbetsuppgifter

Forskarens huvudsakliga uppgifter är att forska och att utföra experimentella forskningsuppgifter samt dataanalys och skrivande av publikationer.

Dessutom är en nyckeluppgift att utbilda och vägleda användare av forskningsutrustning, exempelvis flödescytometer och nanorörs-elektroporationsuppställning och hjälpa användare med nanorörs-injektioner, oligonukleotid-reporterteknik och avbildning av levande celler med STED-mikroskopi.

Den nya forskaren kommer att ge kvalificerat stöd och expertis åt de tre professorerna som är aktiva inom biofysikområdet, vilket säkerställer en långsiktig kunskap och utveckling avseende nanorör-elektroporation, oligonukleotidreporterteknik och avbildning av levande celler med STED-mikroskopi. Den nya forskaren kommer också att ansvara för kontinuerlig utveckling och underhåll av celllaboratoriet och biokemilaboratoriet, samt tillhörande utrustning. Slutligen kommer den nya forskaren att ha en aktiv roll i vårt kontinuerliga arbete med kemisk säkerhet inom det biofysiska forskningsområdet.

Ett viktigt ansvar för forskaren är att underhålla och anpassa utrustningen i biokemi- och cellkultur-laboratorier för att maximera nyttan för användarna, särskilt flödescytometern och elektroporationsuppställningarna.

Forskaren förväntas också bidra till samhandledning av studenter på magister- och doktorsnivå.

Krav för anställningen

Sökande måste ha:

- En doktorsexamen i materialvetenskap eller ett relaterat område
- Praktisk postdoktoral erfarenhet av cellodling, celltransfektion, fluorescensmikroskopi, flödescytometri och renrumsarbete
- I kombination med den experimentella kunskapen krävs det förmåga för exakt fördjupad förståelse och tolkning av resultaten av tillämpningar av dessa tekniker för olika typer av biomedicinska och biologiska frågor
- Den sökande ska kunna utföra experiment i internationellt och nationellt samarbete med forskare inom andra områden eller forskningsområden
- Mycket bra muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- En serviceinriktad attityd krävs absolut tillsammans med en förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet av nanorörsaktiverad celltransfektion såväl som sonderande celler med hjälp av så kallade 'molecular beacons' är önskvärt
- Undervisningserfarenhet värderas positivt
- Erfarenhet av att underhålla forskningsutrustning är en önskvärd kvalifikation
- Erfarenhet av projektledning och handledning av studentprojekt värderas högt med förmåga att samordna på ett strukturerat sätt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, och hur den sökandes erfarenheter och färdigheter kompletterar och stärker den pågående forskningen inom avdelningen, och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Permanent befattning, 100%

Provanställning kan tillämpas

Instruktioner för ansökan

Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- CV, inklusive en lista över publikationer
- En allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor)
- kontaktinformation med minst två referenser,
- kopia av doktorsexamen och andra intyg / betyg som du vill betrakta.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Postdoctoral position in reinforcement learning

Postdoctoral position in reinforcement learning

28 januari 2022

28 januari 2022

27 januari 2022

Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap

Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap

27 januari 2022