Forskare i biofysikalisk kemi

Forskare i biofysikalisk kemi

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2023-03-31.

Institutionen för material- och miljökemi är en av de största institutionerna vid Naturvetenskapliga fakulteten, med cirka 160 anställda och 2 000 studenter. Undervisningen fokuserar på analytisk-, fysikalisk-, material- samt hållbar kemi. De huvudsakliga forskningsområdena täcker ett brett spektrum av ämnen från materialvetenskap till mjuka material med tillämpningar inom miljövetenskap och livsvetenskaperna.

Projektbeskrivning
Anställningen är knutet till VR-projektet ”Biofysikalisk undersökning av mekanismerna bakom amyloid b-peptiders porbildning i biomembran”.

Amyloid-β (Aβ)-peptiden aggregarar spontant ihop till olika aggregat med neurotoxiska egenskaper. Vårt mål är att karakterisera den biofysikaliska kemin för de tidiga aggregeringshändelserna och hur de moduleras av andra molekyler som är cellulärt eller terapeutiskt intressanta. Speciellt interaktionen med, och i membranmiljöer kommer att vara av intresse.

Syftet är att bättre förstå de molekylära mekanismer som är relevanta för neurodegeneration vid Alzheimers sjukdom (AD). Bildning av fibrillära Aβ-aggregat har hittills misslyckats som mål för AD-behandling, vilket tyder på en annan underliggande mekanism för Aβ-toxicitet. En alternativ mekanism är porbildning i biomembran orsakade av Aβ-oligomerer, vilket resulterar i okontrollerat cellläckage. De underliggande biofysikaliska och biokemiska egenskaperna hos sådan porbildning måste bestämmas. Vi kommer att presentera nya sätt att studera bildandet av Aβ-oligomerer i membranmiljöer, och hur processen moduleras av molekylära förstärkare och inhibitorer. Detta kommer att ge nya och unika mekanistiska insikter i pre-fibrillär Aβ-aggregation.

Detta är ett samarbetsprojekt och huvudhandledaren kommer att vara docent Leopold Ilag, biträdande handledare är professor Nicole Pamme (Stockholms universitet) och docent Michael Landreh (Karolinska Institutet).

Arbetsuppgifter
Anställningen innebär forskning med experimentella studier med hjälp av nativ masspektrometri, moderna bioanalytiska/fysikaliska metoder för provförbehandling och hantering av komplexa system. Oligomerer kommer att anrikas, isoleras och studeras in vitro med biofysikaliska tekniker. Nya nativa jonmobilitet-masspektrometritekniker kommer i första hand att användas, men även optisk spektroskopi och avbildningstekniker. Koppling till miniatyriserade eller mikrotillverkade grenrör (manifold) för provberedning kan också komma att utvecklas.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. I anställningsprocessen kommer särskild uppmärksamhet att ägnas forskningsfärdigheter, samt skrivfärdigheter och sociala färdigheter.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ca 12 månader. Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Niklas Hedin, tfn 08-16 24 17, niklas.hedin@mmk.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 17 mars 2023
  • Ansök senast: 31 mars 2023

Liknande jobb


Enzyme Engineer

Enzyme Engineer

2 juni 2023

1 juni 2023

Förste forskningsingenjör

Förste forskningsingenjör

23 maj 2023