Forskare i evolutionär genomik

Forskare i evolutionär genomik

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2020-10-12.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande. 

Projektbeskrivning
Forskaren kommer att arbeta inom det ERC-finansierade forskningsprojektet SuperGenE: Evolution av en supergen i ett klassiskt växtsystem - genomiska studier av distyli.

I detta projekt undersöker vi den genomiska arkitekturen för distyli, en balanserad reproduktiv polymorfi som finns hos många vilda växtarter. Mer specifikt syftar projektet till att undersöka evolutionen av den genomiska region (även kallad supergen) som styr distyli hos vilda linarter (Linum). Vi kommer att undersöka förekomsten av rekombination, selektion samt evolution av genuttryck vid denna supergen. Inom projektet tar vi fram nya genomsekvenser för flera vilda linarter och analyserar storskaliga genom- och transkriptomdata.

Forskaren kommer att ingå i en grupp av postdoktorer och doktorander som leds av Dr Tanja Slotte (https://tanjaslottelab.se). Vi är en del av Institutionen för ekologi, miljö och botanik (www.su.se/deep/). Arbetsmiljön är internationell och anställningen ger stora möjligheter till vetenskapligt utbyte både med genomiker, evolutionsbiologer och ekologer.

Arbetsuppgifter
Anställningen innefattar forskning inom ERC-projektet SuperGenE. Forskaren kommer att arbeta med evolutionsgenetiska analyser av genomiska data samt genuttrycksdata. Tyngdpunkten för denna tjänst ligger på bioinformatiska och evolutionära analyser av storskaliga genomiska och transkriptomiska data.

Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, helst inom genetik, genomik, evolution, bioinformatik eller ett närliggande område.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, särskilt med avseende på genomiska analyser. Den sökande ska ha dokumenterad expertis i genomik och kunna analysera storskaliga genomiska dataset. Ett starkt intresse för och dokumenterad utbildning i eller publikationer inom bioinformatik, evolutionär genetik, populationsgenetik eller fylogenomik är en merit. Utmärkta kunskaper i engelska (gruppens arbetsspråk) är ett krav.

Forskaren behöver kunna arbeta väl som en del av en grupp såväl som självständigt. Slutligen är initiativförmåga, analytisk förmåga samt driv personliga egenskaper som är önskvärda.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Tanja Slotte, tanja.slotte@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• kopia av bevis på doktorsexamen
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer). 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande. 

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 september 2020
  • Ansök senast: 12 oktober 2020

Liknande jobb


Postdoktor i 3D genomorganisationen i växter

Postdoktor i 3D genomorganisationen i växter

21 januari 2021

21 december 2020

Post dok i molekylär husdjurgenetik

Post dok i molekylär husdjurgenetik

17 december 2020

Forskare i antibiotikaresistens

Forskare i antibiotikaresistens

15 oktober 2020