Forskare i Företagsekonomi

Forskare i Företagsekonomi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitets utlyser en tidsbegränsad tjänst på 12 månader, 50% som forskare.

Forskningstema

Forskaren kommer jobba i projektet ”På jakt efter vetenskaplig kunskap: Hur etablerar multinationella företag samarbeten med avlägsna universitet?” finansierad av Crafoord Stiftelsen. Syftet med projektet är att studera hur  multinationella företag (MNF) söker efter kunskap globalt och sedan använda den till sin egen fördel för att utveckla och förnya produkter och processer. Projektet kommer först att bestå av att bygga upp en storskalig databas av patent, publikationer och annan företagsinformation från multinationella företag. Denna data kommer sedan att  användas för att utföra ekonometriska analyser med fokus på vilka faktorer som leder till upprättandet av internationella samarbeten. Resultaten av projektet kommer att ge insyn i hur multinationella företag strategiskt kan hämta kunskap från akademin.

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas delta aktivt i forskningsprojektet genom att skriva och publicera forskningsartiklar baserat på de empiriska resultaten som erhållits och på så sätt bidra till att projektets mål uppfylls. Mer specifikt förväntas den valda kandidaten delta i datainsamling och genomförande av ekonometriska analyserna. Forskaren kommer att förses med nödvändig utrustning och ett kontor på institutionen.

Behörighet

För att vara behörig för tjänsten måste den ansökanden ha avlagt en doktorsexamen i ekonomi.

Andra behörighetskrav

- Dokumenterad kunskap i muntlig och skriftlig kommunikation på engelska.
- Dokumenterad erfarenhet av att samla in och analysera stora mängder data så som patent, publikationer och karriärsdata.
- Dokumenterad kunskap av den ekonomiska innovationsliteraturen
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med databaser som Scopus, Orbis och PatStat.
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med avancerade ekonometriska analyser av innovationsindikatorer.
- Dokumenterad erfarenhet av att publicera i internationella tidskrifter

Ansökningsförfarande

Anställningen kan endast sökas elektroniskt via Lunds Universitets sökandeportal. Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande dokument:

- Introduktionsbrev (max. 2 sidor) med en presentation av den sökande, viktiga kvalifikationer, och en kort beskrivning av varför den sökande är intresserad av projektet.
- Examensbevis av doktorandexamen.
- Curriculum Vitae.
- Kopior av certifikat och andra dokument som är relevanta.

Alla inlämnade dokument måste vidimeras.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Gert Paulsson
046-222 95 04
Jens Hultman, docent
jens.hultman@fek.lu.se
Johan Anselmsson, universitetslektor, docent
046-2227813, 0709-967680
Thomas Kalling, prefekt, professor
046-222 95 04
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222 46 80, 0702-22 05 07
Olof Hallonsten, forskare och projektledare
0733-794480
Marie Löwegren, Föreståndare SKJCE, Universitetsle
046-222 73 26, 070-734 91 00
Rolf Larsson, universitetslektor
046-222-46-80, 0702-22-05-07
Rolf Larsson, universitetslektor
046-2224680, 0702-220507
Merle Jacob, Professor
+4646 222 42 24, merle.jacob@fek.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 7080
None

Postadress

Box 7080
Lund, 22007

Liknande jobb


Postdoktor i projekt om RUT/ROT familjer, arbete och hälsa

Postdoktor i projekt om RUT/ROT familjer, arbete och hälsa

29 juni 2022

Forskare inom neurobiologi

Forskare inom neurobiologi

29 juni 2022

Postdoktor i maskininlärning

Postdoktor i maskininlärning

29 juni 2022