Forskare i genusvetenskap

Forskare i genusvetenskap

Arbetsbeskrivning

Vi söker 1–3 forskare i genusvetenskap för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.

Ämnesområde 
Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund 
Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet genusvetenskap tillhör HumUS och vid Örebro universitet är genusvetenskap inriktat mot samhällsvetenskapliga studier och utgör en dynamisk forskningsmiljö med stark internationell prägel. Ämnet leder den mångvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier (CFS). I dagsläget bedrivs inom ämnet forskning med utgångspunkt i feministisk och intersektionell teori, bland annat inom områdena män och maskuliniteter, sexualitet, kunskapsproduktion, arbete, policy och politik, sociala rörelser samt social förändring.

Arbetsuppgifter 
Forskaren ska under sin anställning författa ansökning(ar) om externa forskningsmedel, som anknyter till CFS forskningsområden. Forskaren kan utöver detta använda sin tid till att författa forskningsartiklar inom områden som knyter an till CFS forskningsprofil. Forskaren förväntas bidra till forskningsmiljön genom sin forskning samt genom kontinuerlig närvaro och engagerat deltagande i forskningsseminarier och andra kollegiala sammanhang i ämnet och CFS. Vissa andra forskningsrelaterade uppgifter kan förekomma.

Behörighet 
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i genusvetenskap eller i ett närliggande ämne eller har avlagt utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder 
Som allmän bedömningsgrund gäller att den sökande kan uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Forskaren ska ha bedrivit forskning inom ämnet genusvetenskap eller med ett tydligt genusteoretiskt perspektiv inom närliggande ämne. En forskningsprofil som knyter an till befintlig forskning i Genusvetenskap vid Örebro universitet och/eller till CFS forskningsområden (se här) är meriterande.

Information 
Anställningen är 100 %, tidsbegränsad under 2–6 månader. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Lena Gunnarsson, ämnesansvarig för genusvetenskap, 0762-313679, e-post: lena.gunnarsson@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.  

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. 

Ansökan 
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". 

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: 


• Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets och ämnet genusvetenskaps fortsatta utveckling 
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Redogörelse av vetenskapliga meriter
• Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. 
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ 

Sista ansökningsdag är 2024-03-15. Välkommen med din ansökan! 

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare. 

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro universitet
  • 3 platser
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 7 februari 2024
  • Ansök senast: 15 mars 2024

Liknande jobb


20 maj 2024

Biträdande forskare

Biträdande forskare

13 maj 2024

Forskare inom autonomi

Forskare inom autonomi

10 maj 2024