Forskare i jordbrukssektorns ekonomi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser en ledig anställning som forskare i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningen kopplas i huvudsak till två externfinansierade forskningsprojekt: ett om mjölkföretagande och anpassning under extrema väderförhållanden och ett om utvärdering av de socioekonomiska och miljömässiga effekterna av nyutvecklad smart jordbruksteknik avsedd att minska risken för mykotoxinförorening i livsmedelsprodukter.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Undervisningen centreras kring utbildningsprogram på kandidat- och masternivå i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, teknologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 20 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistenter, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Du kommer att (1) aktivt bidra till gruppens forskningsteman relaterat till mjölkföretagande och anpassning under extrema väderförhållanden samt till utvärdering av socioekonomiska och miljömässiga effekter av smart jordbruksteknik; (2) självständigt utveckla forskning som leder till publikationer i vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet, (3) ansöka om extern forskningsfinansiering, samt (4) delta i handledning av doktorander. Du kan även förväntas undervisa samt handleda studenter på alla nivåer, inom gruppens forskningsområden.

Kvalifikationer:
Sökande ska ha en bakgrund inom nationalekonomi med profilering mot jordbruk eller livsmedel, eller liknande bakgrund. Vi söker en starkt motiverad och disputerad medarbetare med flera års erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete efter disputationen: (1) som kan arbeta både självständigt och i grupp, är van vid att ta egna initiativ; (2) som har dokumenterad erfarenhet av självständigt vetenskapligt arbete samt av undervisning; (3) har dokumenterad forskningsprofilering mot ekonomiska frågor inom animalieproduktion, samt mot så kallad impact assessemnt och mot utvärdering av miljömässig kostnad och nytta baserad på miljömässig livscykelanalys; (4) dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete; samt (5) dokumenterad förmåga att söka och erhålla extern forskningsfinansiering som huvudsökande. Mycket goda kunskaper i engelska (både muntligt och skriftligt) är nödvändigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bifoga till ansökan (1) CV inklusive publikationslista, (2) en motivering till ditt intresse för tjänsten (max två sidor, enkelt radavstånd) och (3) namn på två referenser.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

 

Omfattning:
100%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-04-10.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 mars 2022
  • Ansök senast: 10 april 2022

Liknande jobb


Ekonom

Ekonom

24 november 2022

Projektanställning forskningsassistent

Projektanställning forskningsassistent

21 november 2022