Forskare i laserbaserad förbränningsdiagnostik

Forskare i laserbaserad förbränningsdiagnostik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Avdelningen för Förbränningsfysik har under flera decennier byggt upp en världsledande verksamhet inom området laserdiagnostik av förbränningsprocesser.

Verksamheten innefattar såväl aktiviteter för grundläggande förståelse av fysiken bakom de tekniker som används samt även rena tillämpningar av optiska tekniker för mätning av t.ex. ämneskoncentration, temperatur och strömningshastighet. Av väsentlig betydelse för verksamheten är de tekniker som skall användas för studier av turbulent förbränning i allmänhet och gasturbiner i synnerhet. Fokus är på ökad bränsleflexibilitet och även nya koncept såsom plasma-assisterad förbränning. För att stärka denna verksamhet utlyser vi nu en tjänst som forskare.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Syftet med arbetet är att utveckla och tillämpa olika laserdiagnostiska tekniker för studier av turbulent förbränning med stark anknytning till praktisk stationär förbränning och med stark industriell relevans. De tekniker som i första hand är av intresse är laser-inducerad fluorescens för ämnesdetektion och particle image velocimetry för mätning av flödeshastighet. Arbetet kommer att bestå av grundläggande studier men också tillämpningar tillsammans med externa intressenter, t.ex. olika industrier. Delar av arbetet bedrivs i nära samarbete med andra vetenskapliga discipliner, till exempel specialister inom CFD-modellering. I arbetsuppgifterna ingår även säkerhetsarbete inom avdelningen. Undervisning kommer att ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Arbetsuppgifterna innefattar även handledning av examensarbetare och doktorander, arbete med ansökningar av extern forskningsfinansiering, samverkan med näringsliv och samhälle och administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen inom ämnet för arbetsområdet.
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
- Erfarenhet och kunskap i laser/optisk teknik för mätning av ämneskoncentration och temperatur.
- Erfarenhet från forskning relaterad till gasturbinförbränning.
- Förmåga att planera och utföra forskningsprojekt såväl självständigt som tillsammans med externa intressenter.
- Erfarenhet från säkerhetsarbete relaterat till arbetsbeskrivningen.

Meriterande för anställningen

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög vetenskaplig kvalitet.
- Pedagogisk förmåga.
- Erfarenhet av nära forskningssamarbete med industrier och mätkampanjer i industriell miljö.
- Erfarenhet av disciplinövergripande samverkan med CFD-specialister.
- Erfarenhet av plasmatillämpningar.

Forskningen är i många aspekter interdisciplinär och därför är en bred kompetens och erfarenhet från de aktuella områdena fysik, spektroskopi och turbulent förbränning av värde. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning, 1 år, 100%

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
- Dokumenterad erfarenhet från säkerhetsarbete.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare inom hälsopsykologi

Utredare inom hälsopsykologi

3 december 2021

Forskare i membranfiltrering

Forskare i membranfiltrering

3 december 2021

Forskare i datateknik

Forskare i datateknik

3 december 2021

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

3 december 2021