Forskare i membranfiltrering

Forskare i membranfiltrering

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för denna forskarposition är inom området separationsteknik, i synnerhet processer baserade på membranteknik som används för återvinning och koncentration av värdefulla komponenter från fermenteringsbuljong och användning av membranprocesser framåt osmos och membrandestillation för havsvattenavsaltning.

Arbetsuppgifter

De viktigaste uppgifterna i en post-doktorandposition är att bedriva forskning. Undervisning kan också inkluderas, men upp till högst 20% av arbetstiden. Anställningen ska inkludera möjlighet till tre veckors utbildning i högre utbildning och undervisning. Specifika uppgifter som ska utföras inkluderar:

• Integrering och optimering av främre osmos och membrandestillation i pilotskala för avsaltning av havsvatten med låg värme.

• Utveckling av en nedströmsprocess för återvinning av värdefulla komponenter (proteiner) från jäsningsbuljong.

Behörighet
Behörig att anställas som forsker är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

·         Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

·         Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder:
Detta är en karriärutvecklingsposition som främst är inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i en karriär och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras forskningskvalifikationer och potential som forskare.

·         Särskild tonvikt läggs på forskningskunskaper inom ämnet.

·         För utnämningar till forskarpositionen ska följande bilda bedömningskriterierna:

·         En god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

·         Beprövad pedagogisk skicklighet.

·         Dokumenterad forskningserfarenhet av separationsprocesser i synnerhet mikro- och ultrafiltrering i labb och i pilotskala.

·         Dokumenterad kunskap om membrannedsmutsning och membranrengöring.

·         Förmåga att analysera membran och flytande lösningar.

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt god förmåga att presentera och kommunicera forskning samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen samt hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning (allmän tidsbegränsad anställning) från 2022-01-01 till 2022-12-31.

Tjänsten är på heltid (100 %).

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


27 januari 2022

Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap

Forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap

27 januari 2022

27 januari 2022

Forskningsassistent i arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsassistent i arbetsintegrerat lärande (AIL)

27 januari 2022