Forskare i nanostrukturerade röntgenscintillatorer

Forskare i nanostrukturerade röntgenscintillatorer

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.seAvdelningen för synkrotronljusfysik (www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

Ämnesbeskrivning
Scintillatorer konverterar röntgenljus till synligt ljus, och är en kritisk komponent i röntgendetektorer för kliniska och industriella applikationer. Etablerade scintillatorer av bulkmaterial har begränsad spatiell upplösning, vilket begränsar upplösningen i röntgenmikroskopi. Det här projektet kommer använda tillverkningsmetoder på nanoskalan för att framställa nanostrukturerade scintillatorer. Nanostruktureringen kommer användas för att stänga in sekundära fotoner och elektroner, med målsättningen att skapa röntgendetektorer med spatiell upplösning på nanoskalan.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva forskning. Det förväntas också att du som postdoktor samspelar med mastersstudenter och doktorander i forskningsgruppen samt aktivt bidrar till möten och seminarier. 

Målet för det här forskningsprojektet är att skapa och undersöka nya nanostrukturerade scintillatorer. Arbetet består både av utveckling av scintillatorer, främst i Lund Nano Lab, och karakterisering med röntgenkälla.

Forskningsprojektet kommer att bedrivas i samarbete med forskare vid institutionen samt doktorander och mastersstudenter.

Arbetsuppgifterna innefattar:

- Huvuduppgiften är kristallväxt från lösning av metal halide perovskiter i AAO nanoporer
- Morfologisk karakterisering med scanning electron mikroskop.
- Optisk karakterisering med fotoluminesens
- Strukturell karakterisering med röntgendiffraktion
- Karakterisering av scintillationsegenskaper med labbröntgenkälla
- Analys av resultat
- Skriva publikationer
- Handledning av doktorander och examensarbetare
- Samarbete och provpreparering för experter i optisk och röntgenkarakterisering.

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Det krävs att den sökande har omfattande erfarenhet av kristallväxt från lösning av metal halide perovskites, särskilt nanostrukturer av CsPbBr3
- Erfarenhet av fotoluminesence
- Erfarenhet av röntgendiffraktion
- Erfarenhet av scanning electron microscopy
- Erfarenhet av att skriva publikationer

Meriterande för anställningen
Särskild betydelse kommer läggas vid forskningserfarenhet inom ämnet och tidigare erfarenheter som gör det möjligt att utföra arbetsuppgifterna inom den korta längden på projektet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tidsbegränsad anställning (allmän tidsbegränsad anställning) 2 år. Anställningens omfattning, heltid Kontaktperson Jesper Wallentin

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Postdoktor i psykologi

Postdoktor i psykologi

23 april 2021

Postdoc in Data-Driven Varying Road Friction Map

Postdoc in Data-Driven Varying Road Friction Map

23 april 2021

23 april 2021

Postdoc in enzyme discovery and utilization

Postdoc in enzyme discovery and utilization

23 april 2021