Forskare i Nanotoxikologi

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronorForskare i Nanotoxikologi vid avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, institutionen för teknikvetenskaper.

Beskrivning av ämnesområdet: Funktionella nanomaterial för en rad olika tillämpningar är ett snabbt växande forskningsområde med stor strategisk betydelse. Området inkluderar utveckling och analys av nanomaterial med särskilt fokus mot industriella, biomedicinska och bioteknologiska tillämpningar. Det råder en enhällig uppfattning om att den fulla potentialen av nanoteknik kräver uppmärksamhet på säkerhetsfrågor. Det finns just nu ett stort behov av att ta itu med de frågor som rör säkerheten hos nanomaterial och nanoteknologiska produkter i syfte att undvika att konsumenternas skepsis och brist på förtroende och acceptans av nanoteknik hindrar att fördelarna med tekniken exploateras. Följaktligen är studier av nanomaterials biokompatibilitet och säkerhetsprofil ett växande forskningsområde inom nanoteknologi.

Arbetsbeskrivning: Nanocellulosa är ett nanomaterial som under det senaste decenniet blivit allt vanligare inom industriella och bioteknologiska tillämpningar. Målet i det tvärvetenskapliga projektet Forest for Future är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla en ny generation av hållbara och säkra nanocellulosabaserade produkter. En tillämpning är förpackningsmaterial där nanocellulosa produceras och modifieras för att användas som funktionell förstärkning i plastmatriser. Hälso- och miljöaspekterna är viktiga och måste tas i beaktande i ett tidigt skede, varför projektet syftar till att identifiera metoder och strategier för att säkerställa dessa under såväl utvecklandet av kemiskt modifierade nanocellulosamaterial som i de slutgiltiga produkterna.

Vi söker en erfaren forskare för nanosäkerhetsforskning inom ramen för Forest for Future-projektet. Vår roll i samarbetsprojektet ligger i bedömningen av toxikologiska risker för människan vad gäller nanomaterial. Huvudfokus i arbetet kommer att ligga på in vitro-studier med transformerade cellinjer, utvärdering av cytotoxicitet, inflammation, oxidativ stress och genotoxicitet.

Som forskare förväntas du leda det experimentella arbetet i Forest for Future-projektet. Den valda personen kommer att arbeta i nära samarbete med personer från andra discipliner inklusive ekotoxikologi, materialvetenskap, polymerkemi och förväntas ha en kontinuerlig dialog med industriella partners.

Kvalifikationskrav: Vi söker en mycket motiverad kandidat med doktorsexamen i toxikologirelaterade vetenskaper som nanovetenskap, kemi, biologi, immunologi eller materialvetenskap. Ett starkt intresse och väldokumenterad erfarenhet nanotoxikologi krävs. Erfarenhet av isolering och underhåll av primära cellkulturer och cellinjer, enzymbundna immunanalyser, konfokal- och ljusmikroskopi, svepelektronmikroskopi och flödescytometri är meriterande. För att lyckas i rollen bör du även ha grundläggande kunskaper om tekniker för fysikalisk karakterisering av nanomaterial. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga, förmåga att kunna arbeta såväl individuellt som i samarbete med andra från varierande vetenskapsgrenar samt mycket goda kunskaper i engelska, såväl skriftliga som muntliga.

Ansökan: Ansökan ska innehålla en beskrivning av din tidigare forskning och vilket forskningsområde du är mest intresserad av, CV, publikationslista, kopior av examensbevis och andra relevanta dokument. Bifoga gärna även referenser och/eller rekommendationsbrev.


Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast möjligt.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på heltid under ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av:
Docent Natalia Ferraz (e-post [email protected], 018-471 3073).

Information om avdelningen för nanoteknologi och funktionella material, finns på http://www.teknik.uu.se/nanoteknologi-och-funktionella-material/Välkommen med din ansökan senast 28 maj 2016, UFV-PA 2016/1173.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

751 05 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Forskare i molekylär toxikologi

Forskare i molekylär toxikologi

22 juni 2020

Forskare i molekylär toxikologi

Forskare i molekylär toxikologi

9 juni 2020

Toxikolog / Farmakolog/ Hälsoriskbedömare

Toxikolog / Farmakolog/ Hälsoriskbedömare

2 juni 2020

Hälsoriskbedömare/Toxikolog

14 december 2010