Forskare i oorganisk kemi

Forskare i oorganisk kemi

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.

Institutionen har fler än 250 anställda och omsätter drygt 250 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram. Mer information finns på vår https://www.kemi.uu.se/.

Särskild ämnesbeskrivning: 
Inom forskningsprogrammet oorganisk kemi bedrivs forskning rörande lösningskemisk materialsyntes med fokus på utveckling av nya processer mot avancerade funktionella material i olika former. I detta arbete ingår detaljerad karaktärisering av alla steg från utgångsämnesmolekyler i lösning, via tex geler och material som bildas som delsteg under värmning, till målmaterialet som kan ha olika form och komplexitet. Därför krävs en kombination av en stor mängd experimentella tekniker för att förstå struktur och innehåll kan påverkas i önskad riktning. Projektet som tjänsten gäller är inom utveckling av material kompatibla med smält bly vid höga temperaturer i Gen-IV kärnreaktorer. SSF har nyligen beviljat ett anslag för ett forskningscenter (SUNRISE) för utveckling och verifiering av material tänkta för användning i Gen-IV kärnreaktorer där KTH, UU, och LTU ingår. Därför kommer arbetet att ske mestadels inom lösningskemigruppen på UU, men i tätt samarbete med forskare på KTH och LTU.

Arbetsuppgifter: 

- Utveckling av lösningskemiskt baserad syntes av nano-partiklar, beläggningar på pulver och ytor och filmer, särskilt av tåliga nitrider, karbider, oxider och metaller.
- Detaljerade analyser av erhållna material, typiskt med en kombination av TG/DSC/DTA, XRD, IR och Raman spektroskopi, XPS, TEM/HAADF/EDS/EELS, SEM/EDS/EBSD.
- Samarbete inom SSF SUNRISE projektet syftande till att studera korrosion och nötning på material tänkta att ingå i en testreaktor för blykylda Gen-IV reaktorer. Ingående universitet är: KTH, LTU och UU.

Kvalifikationskrav: 

- Avlagd doktorsexamen i oorganisk kemi eller motsvarande.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Stor erfarenhet av lösningskemisk syntes av metaller, nitrider, karbider och oxider i nano-partikel, film eller beläggningsform.
- Stor erfarenhet av högtemperatursyntes och sintring av kompositer, särskilt metall-karbid kompositer.
- Stor erfarenhet av materialkaraktärisering med XRD, XPS, SEM, TG/DSC/DTA, IR spektroskopi, hantering av luftkänsliga molekylära utgångsämnen och handsk-box.
- Erfarenhet av TEM/HAADF/EDS/EELS, SEM-EBSD, och Ramanspektroskopi och dillatometri.
- Kunskap om de på institutionen befintliga instrumenten och programvarorna för analys med ovan nämna instrument.

Stor vikt kommer också att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms passa in i den SSF finansierade forskningsgrupperingen SUNRISE, bestående Uppsala Universitet, Kungliga Tekniksa Högskolan och Luleå Tekniska Universitet. Läs mer om SUNRISE https://www.reactor.sci.kth.se/sunrise/sunrise-1.999712.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av undervisning inom elektrokemi och korrosion.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-0-01 eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-12-31.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av Gunnar Westin, 018 471 3740, gunnar.westin@kemi.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 23 december 2020, UFV-PA 2020/4697.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

752 00 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Högskoleutbildad kemist

Högskoleutbildad kemist

16 mars 2021