Forskare i Psykoakustik – Ljudkvalitet och påverkan på förarbeteende

Forskare i Psykoakustik – Ljudkvalitet och påverkan på förarbeteende

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Forskningscentret ECO2 Vehicle Design, vid institutionen för teknisk mekanik vid KTH, utför multidisciplinär forskning för att möjliggöra resurseffektiv fordonsdesign i framtiden.

Vårt huvudsakliga forskningsfokus ligger på fordonet som en del av det bredare transportsystemet, med hänsyn till de krav som ställs på alla systemnivåer. Centret samlar en bred kompetens inom områdena fordonskoncept, lättviktskonstruktioner, ljud och vibrationer, fordonsaerodynamik, spårfordonsteknik och vägfordonsdynamik.

Centret ECO2 Vehicle Design är ett nära samarbete med den svenskbaserade fordonsindustrin och mer information om centret och parterna finns på http://www.eco2vehicledesign.kth.se.

Arbetsuppgifter
Med bakgrund av en ökande andel elfordon i vägtransportsystemet finns det ett behov av förbättrad förståelse för ljudet inuti elfordon. Vidare behövs kunskap om hur förare och andra utsatta personer påverkas av ljudmiljön i kabinen. Förståelse av denna interaktion kan vara mest fördelaktig i designfasen så att ljudegenskaperna kan anpassas för att påverka körbeteendet  i överensstämmelse med miljövänliga körmönster.

Projektet kommer att fokusera på buller från elektriska fordon. Det kommer främst att handla om att studera lastbilar (i samarbete med Scania via Centret), med målet att kunna främja ljudkomfort. I detta sammanhang kommer den sökande att arbeta med allmänna frågor om psykofysisk teori och experimentella metoder.

Mer specifikt involverar forskningen planering och utförande av lyssningstester och hantering av tillhörande hårdvara. Beräkningar av psykofysiska parametrar och statistisk analys av experimenten är också planerade samt publicering av resultaten.

Arbetet kommer att utföras inom forskningscentret ECO2 Vehicle Design.

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Här får du kollegor med höga ambitioner i en öppen, nyfiken och dynamisk miljö.
- En forskningsmiljö med nära samarbete med industrin.

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen inom Teknisk fysik, Mekanik, Akustik/Psykoakustik eller liknande.

Goda kunskaper i engelska språket, både muntligt och skriftligt.

För KTH och Center for ECO2 Vehicle Design är medvetenhet om mångfald och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet av stor vikt.

 

meriterande 

- Vetenskaplig skicklighet.
- Pedagogisk förmåga.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet

Vi letar efter en motiverad person med god samarbetsförmåga som kan arbeta självständigt och i ett internationellt forskarteam.

Välutvecklade analytiska och problemlösande färdigheter är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Ansökan ska innehålla: 

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
- Publikationslista

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning i upp till 1 år, med tillträde enligt överenskommelse, med möjligheten att förlänga med ytterligare 10 månader. Undervisning upp till 20% kan ingå i anställningen.

Anställningen gäller tillsvidare eller tidsbegränsas enligt avtal.

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Univ. lektor Michael Fokine
e-post: mf@laserphysics.kth.se
Prof. Fredrik Laurell
e-post: fl@laserphysics.kth.se
Professor Luca Brandt
E-post: luca@mech.kth.se
Prof. Dan Henningson,
Tel: 08-790 9004, E-post: henning@kth.se
Shervin Bagheri, Universitetslektor
Tel: 08-790 6770, E-post: shervin@mech.kth.se
Professor Per-Lennart Osk Larsson
Telefon: 08-790 7540, E-post: plla@kth.se
Dr Magnus Burman
Tel: 070-549 6450, e-post: mburman@kth.se
Dr Karl Garme
Tel: 070-397 1717, e-post: garme@kth.se
Bengt Lund-Jensen, professor
tel: 08-5537 8179, e-post: blj@kth.se
Fredrik Laurell, professor
tel: 08-553 78153, e-post: flaurell@kth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 8, plan 5
None

Postadress

Teknikringen 8, plan 5
Stockholm, 10044

Liknande jobb


SRF Engineer

18 mars 2021

Forskare i teoretisk fysik

Forskare i teoretisk fysik

16 mars 2021

Forskare med inriktning supraledande magneter

Forskare med inriktning supraledande magneter

16 mars 2021

Postdoktor med inriktning supraledande magneter

Postdoktor med inriktning supraledande magneter

16 mars 2021