Forskare i röntgenkarakterisering av halvledare nanostrukturer

Forskare i röntgenkarakterisering av halvledare nanostrukturer

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.

www.fysik.lu.seAvdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.

sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av materialets elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper samt acceleratorer, instrumentering och metoder för synkrotronljusforskning. Vid avdelningen använder och utvecklar vi ett brett urval av synkrotron- och lab-baserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi / -avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. Vi är också värd för en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi. Vi är dessutom engagerade i utvecklingen av MAX IV-laboratoriet och arbetar med strålrör, experimentstationer och acceleratorsystem.

Ämnesområdet
För att rationellt kunna utforma halvledarnanostrukturer med tillämpningar i framtida elektronik och fotonik är det avgörande att nå en grundläggande förståelse för deras struktur-funktionsrelation från mikrometer till atomskala. För nanoobjekt är ytor och gränssnitt av särskild betydelse, eftersom de ofta direkt definierar funktionalitet och starkt påverkar fysiska egenskaper. Detta projekt syftar till att studera strukturen och fysiska egenskaper av halvledarnanostrukturytor och gränssnitt med hjälp av avancerade Synkrotron-baserade diffraktions- och avbildningstekniker. Forskningen kommer både att använda och utveckla ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker. Detta gör det möjligt för oss att studera detaljerad geometrisk och elektronisk struktur av ytor och gränssnitt och även operationella kretsar medans de är funktionella. Den avancerade Lund III-V halvledarnanotråds-plattformen kommer att vara grundläggande för att skapa intressanta strukturer av både 3-, 2-, 1- och 0-dimensionell karaktär. Detta arbete kommer att kombineras med studier av perovskitmaterial. Projektets övergripande mål är en ny förståelse för hur (opto) elektroniska nanostrukturer fungerar på atomskala.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrika kandidaten ska bedriva forskning inom ämnesområdet. Mer specifikt inkluderar arbetsuppgifterna följande:

- Studera strukturer och egenskaper av halvledar nanostrukturer med hjälp av avancerade Synkrotronbaserade diffraktions-, och avbildningstekniker. Projektet kommer att utföras vid MAX IV i Lund samt andra synkrotroner över hela världen.
- En viktig aspekt är användningen av hårdröntgen diffraktions/avbildningstekniker.
- Avancerade röntgenavbildningstekniker som koherent diffraktionsavbildning eller Bragg Ptychography kan komma att användas och utvecklas.

Kandidaten kommer att jobba inom NanoLund (www.nano.lu.se), centret för nanovetenskap. Den framgångsrika kandidaten kommer att jobba med experter inom tillverkning av halvledar nanostrukturer. Arbetet ska genomföras i samarbete med flera andra forskare vid institutet samt ett antal doktorander och mastersstudenter

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Praktisk erfarenhet av koherent röntgenavbildning vid synkrotronljusanläggningar

Meriterande för anställningen
Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet och vid tidigare erfarenhet ha förmågan att genomföra arbetsuppgifter inom projektets tidsperiod.

Viktiga punkter vid utvärderingen är:

- Praktisk erfarenhet att genomföra och analysera röntgenavbildning och röntgendiffraktion av nanotrådskomponenter för elektronik vid synkrotronljusanläggningar
- Praktisk erfarenhet av att arbeta med röntgenavbildning och röntgendiffraktion av perovskitmaterial och -nanostrukturer vid synkrotronljusanläggningar
- Erfarenhet av dataanalys av röntgenavbildning och röntgendiffraktion, inklusive phase retrieval.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Tjänsten påbörjas senast 2021-02-04.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och ska sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- Ett motivationsbrev där sökande beskriver sig själva och sina särskilda forskningsintressen, inklusive bidrag till det beskrivna forskningsprojektet (högst 2 sidor)
- CV inklusive publikationslista
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


13 april 2021

Projektassistent till GPCC (deltid)

Projektassistent till GPCC (deltid)

13 april 2021

Biträdande forskare regenerativ neurobiologi

Biträdande forskare regenerativ neurobiologi

13 april 2021

Biträdande forskare neurobiologi

Biträdande forskare neurobiologi

13 april 2021