Forskare i teoretisk fysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 41 000 studenter och 7 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid tio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1900 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områdena har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vår internationella renommé.Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör en tvåårig anställning som forskare i partikelfysikfenomenologi, med början under hösten 2017 eller efter överenskommelse.

Lundagruppen består för närvarande av sju seniora forskare, två postdoktorer och åtta doktorander. Leif Lönnblad, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral
störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund.

Arbetsuppgifter
Forskaren kommer företrädesvis att arbeta med utveckling av modeller för händelsegeneratorer inom ramen för ERC projektet MorePheno, knutet till något av de forskningsprojekt som drivs av gruppen för teoretisk partikelfysik ovan.

Kvalifikationer
Forskaren ska ha en doktorsexamen i teoretisk partikelfysik eller närliggande ämne. En framgångsrik sökande ska ha utomordentliga forskningsmeriter, och ha en demonstrerad styrka av oberoende forskning. I första hand söker vi en forskare med gedigen erfarenhet av händelsegeneratorer, men ansökningar från forskare med meriter och intressen som överlappar med andra aktiviteter inom gruppen kommer också att beaktas.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt och ska innehålla ett CV, en kort beskrivning av den sökandes forskningsplan, samt publikationslista. Tre referenspersoner ska anges och dessa ska instrueras att skicka rekommendationsbrev direkt till torbjorn@thep.lu.se

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.
Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Torbjörn Sjöstrand, professor
046-222 48 16, torbjorn@thep.lu.se
Tobias Ambjörnsson, universitetslektor
046-222 90 81, tobias.ambjornsson@thep.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


Projektassistent i statsvetenskap ”Vägar ur fossilberoendet"

Projektassistent i statsvetenskap ”Vägar ur fossilberoendet"

16 november 2020

Postdoktor inom neuroimaging av neurodegenerativa sjukdomar

Postdoktor inom neuroimaging av neurodegenerativa sjukdomar

16 november 2020

Biträdande forskare inom bioinformatik

Biträdande forskare inom bioinformatik

16 november 2020

Biträdande forskare inom bioinformatik

Biträdande forskare inom bioinformatik

16 november 2020