Forskare inom området Molekylära verktyg

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 41 000 studenter, 6 500 anställda och en omsättning på 6 miljarder kronor.Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet (http://www.

igp.uu.se) har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inom en rad områden. En av grundtankarna vid institutionen är att stimulera närmare samarbete mellan kliniska och prekliniska forskare. Forskning bedrivs inom molekylära verktyg, medicinsk och klinisk genetik, bioinformatik, immunologi, patologi, tumörbiologi samt vaskulärbiologi. Institutionen erbjuder en mycket välutvecklad infrastruktur för forskning med tillgång till spetsteknologi och ett antal serviceverksamheter, såsom cellanalys, konfokalmikroskopi, DNA-sekvensering och genotypning. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar inom den medicinska fakulteten samt ett antal utbildningar inom teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Institutionen omsätter omkring 300 mkr och har ca 340 personer i sin arbetsstyrka, varav ca 120 är doktorander.

Arbetsbeskrivning: Anställningen ingår i Masood Kamali-Moghaddams grupp inom forskningsprogrammet Molekylära Verktyg och ska arbeta med utveckling och applikation av molekylära verktyg baserade på proximity ligation och extension assays (PLA och PEA) för mätning och analys av proteiner och dess posttranslationella modifieringar som t ex glykosylering i serum och vävnader. Postdoktorn kommer huvudsakligen att studera olika proteinpaneler och glykoproteiner som biomarkör för magcancer. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta konstruktion av lämpliga detektionsreagenser och assays, utarbetande av förbättrade analysformat, författande av vetenskapliga uppsatser, rapportering, projektledning och handledning av studenter.

Information om gruppens forskning finns på

http://www.igp.uu.se/forskning/molekylara_verktyg/masood_kamali-moghaddam/

Kvalifikationskrav: Anställningen finansieras av ett EU-utbytesprogram (Marie Curie) och endast kandidater utanför Sverige eller som har vistats i Sverige mindre än tolv månader under de senaste tre åren berättigade att söka. Sökanden ska ha disputerat högst ett år innan anställningen påbörjas.

Ansökningar tas emot från mycket motiverade kandidater med en doktorsexamen i biologi, biomedicin, biokemi eller liknande. Tidigare erfarenhet inom laborativ forskning är meriterande. Erfarenhet av laborativt arbete inklusive qPCR, cellodling och mikroskop är meriterande.

God muntlig och skriftlig färdighet i engelska krävs.

Ansökningsförfarande: Ansökan skall innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, eventuella publikationer och en kort beskrivning av dina forskningsintressen. Vi ser gärna att du lämnar uppgifter om referenspersoner och/eller bifogar rekommendationsbrev.


Tidsbegränsad anställning på två år med tillträde snarast.

Lön: Schablonlönesättning tillämpas.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Masood Kamali-Moghaddam, tel. 018-471 4454 eller e-post: [email protected]              

Välkommen med Din skriftliga ansökan senast den 15 mars 2015 UFV-PA 2015/496. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Vi tar enbart emot ansökan på det sätt som beskrivs i annonsen.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

75200 box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


BioInvent söker Translationell Forskare

BioInvent söker Translationell Forskare

10 juni 2020

Postdoctoral fellow in mucus biology

Postdoctoral fellow in mucus biology

3 juni 2020

Postdoktor i in vivo cancerforskning

Postdoktor i in vivo cancerforskning

26 maj 2020