Forskare inom relativistisk och korrelerad attosekondsfysik

Forskare inom relativistisk och korrelerad attosekondsfysik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.Avdelningen för matematisk fysik är gemensam för naturvetenskaplig och tekniska (LTH) fakulteterna och är en del av fysiska institutionen.

Forskningen bedrivs främst inom området kvantmekanisk mångpartikelfysik, vilket innefattar teoretisk kärnstrukturfysik, nanometerfysik, kvantinformation, atom-teori och materialmodellering, med flera samarbeten både internationellt och inom Lunds Universitet. 

Attosekundsfysik har idag utvecklats till en viktig del av den moderna fysiken och den gör det möjligt att studera elektrondynamik i atomer, molekyler och fasta material i tiden med hjälp av koherenta laserpulser och andra pulser med kortare våglängd från nya typer av källor, så som övertonsgenerering och frielektronlasrar. Den snabba utvecklingen inom attosekundsfysiken kräver utveckling nya tidsberoende metoder för att simulera atomer i starka laserfält med både relativistiska effekter och mångpartikeleffekter inkluderade. Detta teoretiska arbete kommer utföras på avdelningen för Matematisk Fysik med en tydlig koppling till experimentell verksamhet som som pågår vid avdelningen på Atomfysik i LTH. Mer information finns här: http://www.matfys.lth.se/staff/Marcus.Dahlstrom/

Arbetsuppgifter

Arbetet som forskare innebär utveckling av en spjutspetsteknik för simulering av atomer i starka laserfält som inkluderar både relativistiska effekter och mångpartikeleffekter. Detta ska genomföras genom att utveckla och implementera teorin för en tidsberoende singel-konfigurationsväxelverkan (TDCIS) som är baserad på Dirac-ekvationen med en Hartree-Fock potential, istället för den (icke-relativistiska) Schrödinger-ekvationen som har används i tidigare studier. Till förfogande finns koder skrivna i FORTRAN för relativistisk mångpartikelstörningsteori. Utvärdering av fotoelektronspektra från TDCIS simuleringarna ska utföras  genom att utveckla och implementera nya tidsberoende ytflyx-metoder (t-SURFF) för det relativistiska fallet. Metoder för att simulera jonkoherenser kommer också utvecklas. 

Målet är att studera den relativistiska dynamiken hos elektron-hål par i atomer som utsätts för starka laserfält och koherenta pulser med kortvåglängd, som till exempel attosekundspulser från övertonsgenerering. De nya metoderna kommer göra det möjligt att studera relativistiska effekter, så som spin-orbit växelverkan, under fotojonisation med starka fält och uppkomsten av jonkoherenser.

Tjänsten är del i ett större projekt som heter ’Bound Electron Wavepackets for Attosecond Resolved Emission’ (BEWARE) som finansieras av Olle Engkvists Stiftelse som ett Swedish Foundations’ Starting Grant (motsvarande ett ERC Starting Grant). I detta projektet simuleras en ny typ av mätteknik som kallas ’Pulse Analysis by Delayed Absorption’ (PANDA) som tillåter för tid-frekvensanalys av attosekundspulser genom fotojonisation av tidsberoende exciterade tillstånd.

Det förväntas vidare att forskaren samverkar med studenterna och doktoranderna i forskningsgruppen och deltar i möten och seminarier.

Krav för anställningen

- Avlagd doktorsexamen.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Ämnesområde för doktorsexamen ska vara i fysik inom antingen teoretisk mångpartikelfysik eller teoretisk attosekundfysik

Meriterande för anställningen

- Erfarenhet av avancerad programmering, parallellisering och kodutveckling för krävande numeriska problem vid tidigare post-doc anställning.
- Erfarenhet av simuleringar och analys av tidsberoende och/eller korrelerade kvantprocesser som kräver stor beräkningar med hjälp av datorkluster.
- Utmärkt kommunikationsförmåga.
- Vi letar efter en person som är strukturerad, måldriven, hängiven till problemlösning och har god självinsikt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till maximalt 2 år och avser heltid. Vi avser att anställa 1-2 forskare

Instruktioner för ansökan

- Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:
- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare inom hälsopsykologi

Utredare inom hälsopsykologi

3 december 2021

Forskare i membranfiltrering

Forskare i membranfiltrering

3 december 2021

Forskare i datateknik

Forskare i datateknik

3 december 2021

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

Forskningsassistent i turismvetenskap – social integration II

3 december 2021