Forskare inom tillämpad fysikalisk kemi

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

Skolan för kemivetenskap omfattar områdena kemi, kemiteknik samt fiber- och polymerteknologi. Skolans verksamhet innefattar såväl grund- som tillämpad kemivetenskaplig forskning för en hållbar utveckling genom vetenskaplig excellens. Många forskningsaktiviteter är tvärdisciplinära och spänner från kemivetenskap till materialvetenskap, energiteknik, miljövetenskap, biokemi, biologi och medicin. Skolan ansvarar för civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi, högskoleingenjörsutbildningen i kemiteknik och tekniskt basår samt för tre engelskspråkiga mastersprogram, kemiteknik för energi och miljö, makromolekylära material och molekylär vetenskap och teknik. Vi medverkar även med kurser i civilingenjörsprogrammen energi och miljö, materialdesign och bioteknik.Arbetsuppgifter

Perovskitsolceller kan vara genombrottstekniken för att ersätta konventionella solceller.

Problemen med stabiliteten och en icke-ideal bandgap begränsar framtidsutsikterna av perovskitmaterial. Inom labbet som leds av James Gardner, utlyser vi en post-doktoral forskaranställning öppen för syntes och forskning av nya material som kan lösa problemen med perovskitstabilitet och icke-ideal bandgap. Forskaren kommer att tillverka perovskit-solceller med joniska färgämnen (organiska såväl som koordinationskomplex), vilka både kan absorbera ljus och transportera resulterande laddningar. Forskaren kommer att syntetisera dessa molekylära system och tillverka kristaller av metallorganiska perovskitmaterial för användning i solceller.

Kvalifikationer

Forskaren måste ha både doktorsexamen i kemi och tidigare postdoc-erfarenhet av involverande syntes av organiska färgämnen liksom tillverkning och karaktärisering av färgämnessensiterade solceller eller fastfas-solceller. Forskningen kommer att ske i samarbete i en stor forskningsgrupp och forskaren måste ha erfarenhet av större samarbetsprojekt. Syntetisk expertis med Suzuki-kopplingar krävs.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på KTH:s webbsida. 

Ansökan

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Övrigt

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Michael Svärd
08-790 82 28; micsva@ket.kth.se
Åke Rasmuson
08-790 82 27; rasmuson@ket.kth.se
Lars Wågberg
wagberg@kth.se/ 08-790 82 94
Mats Jonsson, professor, vice skolchef
Tel: 08-790 91 23
Anna Finne Wistrand, Universitetslektor
Tel: 08-790 89 24, e-post: annaf@polymer.kth.se
Anna Finne Wistrand, Universitetslektor
08-790 89 24, e-post: annaf@polymer.kth.se
Åsa Emmer, Professor
08-790 64 07, aae@kth.se
Eva Malmström Jonsson
e-post mavem@kth.se, tel 08-790 72 25
Mats Jonsson, professor
08-790 91 23; matsj@kth.se
Ann Cornell, universitetslektor
08-790 8172, amco@kth.se

Sammanfattning

Besöksadress

Teknikringen 42
None

Postadress

Teknikringen 42
Stockholm, 10044

Liknande jobb


Kemist/kemiingenjör

Kemist/kemiingenjör

13 oktober 2020

13 oktober 2020

Sr. Battery Engineer

Sr. Battery Engineer

8 oktober 2020