Forskare inom transporter, miljö och hållbarhet

Forskare inom transporter, miljö och hållbarhet

Arbetsbeskrivning

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet med cirka 215 anställda och en omsättning på 245 MSEK. Institutet har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg, Borlänge och Lund.
Till miljöenheten söker vi nu en erfaren forskare inriktad på systemanalys med fokus på transportsektorns omställning till ett hållbart transportsystem. Placeringsort är Göteborg, Linköping eller Stockholm.
Miljöenheten forskar om transporter och deras klimat- och miljöpåverkan (buller, luftföroreningar, vattenföroreningar, markpåverkan mm) samt hur den negativa påverkan kan avhjälpas. Enheten arbetar både med grundläggande kunskapsutveckling och mer tillämpade projekt och frågor som griper över flera vetenskapliga discipliner i nära samverkan med myndigheter och andra aktörer. Vi genomför allt från fleråriga forskningsprojekt i samarbete med kommuner, universitet och andra forskningsinstitut till kortare uppdrag.


Om tjänsten
Som forskare bidrar du till nya projekt utifrån forskningsidéer inom ditt kompetensområde som du tillsammans med andra forskare söker finansiering för. Arbetsuppgifterna innebär kontakter med uppdragsgivare, samarbetspartners och andra forskare såväl nationellt som internationellt.
Forskartjänsten om transportsektorns omställning till ett mer hållbart transportsystem innebär att med ett systemanalytiskt angreppssätt arbeta med frågor kopplade till hur transportsektorn ska klara av de miljö- och klimatmål som regering och riksdag har beslutat om. Ett sådant mål är att utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter ska bidra till att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. I detta ingår att jobba för omställning genom minskat transportbehov, transporteffektivisering och nya bränslen och tekniker.
Vi söker en forskare som har förmåga att jobba med dessa frågor i ett system- och livscykelperspektiv och är van vid att använda metoder så som LCA, teknoekonomiska analyser, multikriterieanalyser etc.


Din profil
Du har en doktorsexamen inom naturvetenskap eller teknik och med en inriktning som är relevant för tjänsten. Du ska självständigt kunna sammanställa, analysera och presentera material och i ditt arbete vara väl förankrad i relevant teoribildning och metodik. Du behöver ha lätt för att samarbeta och god förmåga att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt på svenska och engelska. Förmåga att kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt är ett krav. Du förutsätts ha arbetat både som projektledare för forskningsprojekt och med att skriva forskningsansökningar. Erfarenhet av internationellt samarbete och ett utvecklat nationellt och internationellt kontaktnät är en merit.
Det är meriterande om du har erfarenhet från flera trafikslag som vägtrafik, sjöfart, luftfart och järnväg.


Mer information
Ytterligare information om tjänsten lämnas av Yvonne Andersson-Sköld, t.f forskningschef, 0709 - 430 123.
Fackliga representanter är Jonas Ihlström, Saco, och Thomas Lundberg, ST, vilka du når via VTI:s växel, 013-20 40 00.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se


Ansökan
Välkommen med din ansökan inklusive cv och andra handlingar som du vill åberopa. Märk din ansökan ”Forskare transportsektorns omställning dnr 2020/0541-3.1” och skicka den till
VTI, HR-enheten, 581 95 Linköping eller per e-post till vti@vti.se.
Sista ansökningsdag är den 20 januari 2021.

Sammanfattning

Postadress

Regnbågsgatan 1
Göteborg, 41755

Liknande jobb


Forskare-inriktning mot ett rättvist, jämställt och jämlikt transportsystem

Forskare-inriktning mot ett rättvist, jämställt och jämlikt transportsystem

21 april 2021

Forskare i nationalekonomi

Forskare i nationalekonomi

21 april 2021

Forskare i nationalekonomi

Forskare i nationalekonomi

19 april 2021

15 april 2021