Forsknings- och utbildningschef

Arbetsbeskrivning

USÖ är det personliga universitetssjukhuset med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Som Sveriges yngsta universitetssjukhus är utvecklingen stark inom samtliga områden. Tillsammans med Örebro universitet bygger vi en modern akademi med kreativa miljöer för forskning och utveckling. Genom medvetet kvalitetsarbete utifrån patientens fokus kan vi erbjuda personlig sjukvård med hög kvalitet. Vi är stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda.

Från 1 januari 2014 är hälso- och sjukvården i Örebro län samlad i en gemensam förvaltning indelad i 10 verksamhetsområden. Tidigare förvaltningar för primärvård, psykiatri, habilitering och hjälpmedel samt Karlskoga och Lindesbergs lasarett, utgör var och en ett område inom förvaltningen. Universitetssjukhuset består därutöver av ytterligare fem verksamhetsområden. Under 2014 pågår ett förberedande arbete inför landstingets övergång till region 2015.
Forskning och utbildning tillhör landstingets mest expansiva områden. Inom ramen för den nya hälso- och sjukvårdsförvaltningen sker en målmedveten satsning där landstingets samlade organisation för forskning och utbildning ska byggas. Med landets yngsta universitetssjukhus och modernaste läkarutbildning, har vi nu möjlighet att i samverkan med universitetet skapa kreativa miljöer för forskning och utbildning. Särskilt fokus läggs på den kliniskt patientnära forskningen, där vi strävar efter att uppnå en ledande position inom strategiska områden. Vår utmaning är att öka volymen på den kliniska forskningen samtidigt som vi bibehåller vår höga kvalitet. Att vara ledande i lärande är en självklarhet och därigenom värnar vi om och fortsätter att ständigt utveckla vårt goda utbildningsklimat.

Den nya forsknings- och utbildningsorganisationen innefattar enheterna för forskningsstöd, forskningscent¬rum samt utbildningscentrum för all verksamhetsförlagd utbildning samt för läkares allmän- och specialiseringstjänstgöring.

Forsknings- och utbildningschef inom Hälso- och sjukvårdförvaltningen

Arbetsuppgifter:
Som forsknings- och utbildningschef kommer du att ha personal- och budgetansvar med an-svar för ledning, stöd och infrastruktur för forskning och utbildning. I nära samarbete med Örebro universitet samt hälso- och sjukvårdens chefer och medarbetare, leder du arbetet med att forma en högkvalitativ forskning- och utbildningsorganisation, som stödjer utvecklingen av universitetssjukvården i vårt län. Här finns ett unikt tillfälle att från start vara med och bygga en stark och hållbar organisation för framtiden.

Forsknings- och utbildningschefen ingår i ledningsgruppen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen och är direkt underställd och rapporterar till förvaltningschefen. I uppdraget ingår även att vara föredragande i forsknings- och utbildningsfrågor inför politisk nämnd.

Kvalifikationer:
Du har en för sjukvården relevant akademisk examen samt en hög vetenskaplig meritering på lägst docentnivå. Klinisk yrkeserfarenhet samt erfarenhet av chefskap på strategisk nivå, gärna från politisk styrd verksamhet, är en självklarhet, liksom en god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Vi ser gärna att du för uppdraget även har utvecklade och användbara nätverk, liksom erfarenhet av samverkan mellan universitet och landsting. Meriterande är också erfarenhet av interprofessionellt lärande, tvärvetenskaplig forskning samt forskningshandledning.

Att vara chef i hälso- och sjukvårdsförvaltningen innebär att du har en viktig roll som kulturskapare och förebild för organisationens alla medarbetare. Professionalism, engagemang och laganda präglar ditt arbetssätt. Att motivera och leda underställda chefer och medarbetare mot gemensamma mål och att leda en organisation i ständig förändring och utveckling, ser du som utmanande och inspirerande. Det krävs att du har en stor personlig mognad, är stabil och har en väl utvecklad social och kommunikativ förmåga. Genom öppenhet och dialog driver du ett långsiktigt arbete och uppnår därmed goda resultat.
Anställningsform:
Uppdraget som forsknings- och utbildningschef är ett heltidsuppdrag med ett tidsbegränsat förordnande, kopplat till en tillsvidareanställning inom ÖLL.

Tillträde:
Snarast enligt överenskommelse.

Upplysningar:
Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 070-631 60 50

Jennie Änghagen, HR-strateg
Telefon: 070-897 37 16

Fackliga företrädare:
Läkarförbundet Paula Wallmon,
Telefon: 073-808 50 64

Vårdförbundet Birgitta Westberg
Telefon: 019-16 41 86
SACO, Anders Bäckman
Telefon: 019-602 66 58

Vision, Eva Straumits
Telefon: 019- 602 27 57

Hemsida: www.orebroll.se

Sista ansökningsdag:
2014-06-04

Övrigt:
Ansökan ska innehålla fullständig CV med meritförteckning, personligt brev samt adressuppgifter. Intyg, betyg och examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kontaktpersoner på detta företaget

Granander, Ann-Christin, Verksamhetschef
019-6029525
Holmberg, Eva, (facklig) SACO
019-6020335
Langell, Sixten, Områdeschef
070-5177362
Persson, Mattias, Avdelningschef
073-9527328
Berglund, Christina, (facklig) Vision
072-2492755
Magnusson, Lars-Ingvar, Avdelningschef
019-6025514
Hermansson, Per, (facklig) Kommunal
019-6021485
Forsberg, Kristine, Bitr chef
0586-66487
Einefors, Marianne, Avdelningschef
0586-66483
Nordén Persson, Karin, (facklig) Vårdförbundet
020-353500

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Örebro läns landsting
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid Tillsvidare
  • Publicerat: 8 maj 2014

Besöksadress

S Grevrosengatan
None

Postadress

Box 1613
Örebro, 70116

Liknande jobb


Verksamhetschef Geriatriska kliniken

Verksamhetschef Geriatriska kliniken

8 december 2021

Verksamhetschef med MLA till huvudkontoret, Lärande i Sverige AB

8 december 2021

8 december 2021

8 december 2021