Forskningsadministratör

Arbetsbeskrivning

Forskningsadministratörens huvuduppgift är att utgöra ett administrativt stöd för forskning och forskarutbildning. Forskningsadministratören är sammankallande och sekreterare i forskningsrådet och andra akademigemensamma forum för forskning och forskarutbildning.

I arbetet ingår att dokumentera och uppdatera relevanta system med information om avtal, statistik och resurser. Medverka, i nära samverkan med akademins samordnare för forskarutbildning, i frågor om forskarutbildningsplanering, koordinera eventuella handledarbyten, ordna planera och schemalägga doktorandseminarier, administration för allmänna och individuella studieplaner, uppföljning av doktoranders studieprestationer, administration av kurser och planering och logistik i samband med antagning, halvtids- och slutseminarier och disputationer. I arbetsuppgifterna kan även ingå i övrigt vanligt förekommande administrativa uppgifter.

Forskningsadministratören kommer att arbeta i nära samverkan med akademins forskningsledare och samordnare för forskarutbildningen samt högskolans centrala funktioner för forskarutbildning.

Kvalifikationer
För anställningen krävs högskoleutbildning och lägst kandidatexamen. Du ska därutöver ha god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
Personliga egenskaper som värdesätts är noggrannhet, analytisk förmåga samt att du har ett eget driv med förmåga att arbeta självständigt.
Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande
Meriterande för anställningen är erfarenhet av administration och kunskaper om regelverk och praxis gällande forskning och forskarutbildning. Erfarenhet av arbete inom högskola är mycket meriterande.

Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV) vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom arbetslivsvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, medicinsk vetenskap, psykologi, socialt arbete, sociologi, vårdpedagogik och vårdvetenskap. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar beteendevetare, folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, socionomer och specialistsjuksköterskor. Under hösten 2012 startade högskolan forskarutbildning inom området hälsa och välfärd. Vid akademin finns såväl magister- och mastersprogram som forskarutbildning i arbetslivsvetenskap, socialt arbete och vårdvetenskap.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mälardalens högskola VÄSTERÅS
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Provanställning kan bli aktuell. Tillträde enligt överenskommelse.
  • Publicerat: 9 februari 2017

Liknande jobb


Internationell koordinator

Internationell koordinator

11 december 2020

Utbildningsadministratör

Utbildningsadministratör

11 december 2020

10 december 2020