Forskningsassistent Landpaths (tidsbegränsad anställning)

Forskningsassistent Landpaths (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2024-06-09.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 160 medarbetare.

Projektbeskrivning
Forskningprojektet LANDPATHS är ett stort forskningsprogram som i ett samarbete leds av Uppsala Universitet och syftar till att främja multifunktionella landskap som både är rika på biologisk mångfald och ger flera fördelar för en rad aktörer.

LANDPATHS tar itu med både styrnings- och förvaltningsutmaningar i olika landskap genom tvärvetenskapliga och integrerande analyser. LANDPATHS kommer att leverera innovativ och praktiskt användbar kunskap och rekommendationer till diverse aktörer och offentliga myndigheter.

Forskaren och projektledaren Tim Daw vid Stockholms Resilienscentrum leder delprojektet 3 ”Hinder och möjligheter till förändring”. Genom nya tillvägagångssätt för medborgardialog kommer detta delprojekt stödja experimentering med och lärande om hur medborgare bäst kan involveras i och bidra till beslutsfattande om markanvändning. Projektet ska experimentera med metoden medborgarråd (kallas också medborgarberedning (https://dialogguiden.se/1904) eller medborgarjury (https://dialogguiden.se/2000), en innovativ process för medborgarengagemang som har använts alltmer internationellt, men sällan i Sverige.

Under hösten 2024 ska lokala medborgarråd arrangeras om styrnings- och förvaltningsutmaningar i två olika fallstudieområden inom Landpaths - Voxnadalen (Alfta) och Nämdö skärgård (Värmdö kommun). I båda fallen har partners från lokala organisationer och kommuner visat intresse för att organisera medborgarråd för att diskutera framtida förvaltning av landskapet. Medborgarråden syftar till att involvera en diversiv, slumpmässigt utvald grupp lokal medborgare för att överlägger hur landskapet ska förvaltas och ge råd till lokala organisationer och kommuner. Uppdraget och utformningen av den fråga som medborgarråden bör ta upp i varje fall ska beslutas genom diskussion i en referensgrupp.

LANDPATHS finansieras av Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Arbetsuppgifter
Forskningsassistenten kommer att stödja Tim Daw i hanteringen och genomförandet av medborgarrådet samt i vetenskaplig forskning om processen (i samarbete med andra medlemmar av LANDPATHS-teamet). Detta kan involvera följande aktiviteter:


• Anordna möten och föra protokoll från möten mellan LANDPATHS-teammedlemmar och andra intressenter i medborgarrådet (t.ex. facilitators, referensgruppsmedlemmar, forskare, entreprenörer).
• Assistera med praktiska arrangemang för medborgarrådet, såsom att ordna lokaler, transport och särskilt stöd för medlemmar som behöver det för att underlätta deras deltagande.
• Förberedelse av dokument och kommunikation inklusive översättning till svenska och språkkontroll.
• Vara kontaktperson för medlemmarna i medborgarrådet för att besvara frågor, uppmuntra deltagande och identifiera och föreslå lösningar på praktiska problem.
• Samla in och hantera empiriska data såsom enkäter, observationer, inspelningar (inklusive transkribering) och säkerställa att forskningsetiska protokoll och GDPR följs.
• Utföra analys av kvantitativa och kvalitativa data.
• Stödja produktionen och publiceringen av vetenskapliga manuskript genom t.ex. redigering, litteraturgranskning och förberedelse av tidskriftsinlagor."

Kvalifikationer
Sökande antas ha en svensk universitetsexamen på kandidat eller mastersnivå (eller ekvivalent examen från annat land).

Erfarenhet eller kvalifikationer i relevant område (tex. projektledning, interdisciplinär hållbarhetsforskning, statsvetenskap, samhällsvetenskapligt och/eller inriktad miljövetenskap).


• Utmärkt organisationsförmåga.
• Utmärkt kommunikations- och interpersonell färdighet.
• Förmåga att hantera parallella arbetsflöden och tidslinjer, samt att prioritera väsentliga uppgifter.
• Förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Då arbetet utgår från studier i Sverige så är goda kunskaper i svenska ett krav (muntligt och skriftligt).

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid under sex månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse, så snart som möjligt.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av projektledaren Tim Daw, tim.daw@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.

När du ansöker, ber vi dig att bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 28 maj 2024
  • Ansök senast: 9 juni 2024

Liknande jobb


PRAKTIK AQUA

5 juli 2024

Research assistant for biodiversity project

Research assistant for biodiversity project

5 juli 2024

5 juli 2024