Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Forskningsassistent (tidsbegränsad anställning)

Arbetsbeskrivning

vid Stockholms Resilienscentrum. Sista ansökningsdag: 2024-06-16.

Stockholms Resilienscentrum (SRC) är ett forskningscenter för resiliens och hållbar utveckling vid Stockholms universitet. Centret främjar den vetenskapliga förståelsen för komplexa, dynamiska samspel mellan människa och natur i biosfären; utbildar nästa generation av forskare och ledare inom hållbar utveckling; och samarbetar med förändringsaktörer som delar vår vision. Centret är ett gemensamt initiativ från Stockholms universitet och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademin. Sammantaget har SRC cirka 160 medarbetare.

Projektbeskrivning
Forskningsassistenten kommer att assistera med projektkoordinering och datainsamling inom två olika EU-projekt, ALFA Wetlands och BridgingVALUES, som båda arbetar med Öland som ett case study för att bättre förstå och hantera synergier mellan klimatanpassning, jordbruksproduktion och bevarandet av biologisk mångfald. Arbetet kommer att innebära datainsamling och diskurs-analys av media rapportering kring frågorna, design och utförande av samverkantillfällen med lokala och andra aktörer, samt eventuellt design och utförande av enkäter. Administrativa uppgifter inkluderar rapportskrivning, kontakt med forskningspartners, och kommunikation med samhällsaktörer.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på specifika behov och aktiviteter inom de båda projekten. Arbetsuppgifterna kan innebära:


• sammanställning av befintlig litteratur i samarbete med forskare
• utveckling av protokoll för diskursanalys av media-rapportering
• bistå slutförande av vetenskapliga artiklar
• assistera projektet med logistik och administrativa uppgifter.

Kvalifikationer
Sökande skall ha en svensk masterexamen (eller motsvarande examen från annat land) inom hållbarhetsforskning, med praktiska erfarenheter av diskursanalys. Vidare förväntas den sökande vara flytande i svenska och engelska, samt ha utmärkt samarbetsförmåga. Meriterande är tidigare erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsprojekt och aktörssamverkan.

Anställningsvillkor
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under tolv månader. Tillträde snarast.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Ytterligare information om anställningen kan erhållas från SRC forskare Maria Tengö, maria.tengo@su.se, eller Grace Wong, grace.wong@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Intervjuer sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.

När du ansöker, ber vi dig att bifoga endast personligt brev (gärna på engelska) och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 31 maj 2024
  • Ansök senast: 16 juni 2024

Liknande jobb


PRAKTIK AQUA

5 juli 2024

Research assistant for biodiversity project

Research assistant for biodiversity project

5 juli 2024

5 juli 2024