Forskningsassistent till Nordic Brain Network

Forskningsassistent till Nordic Brain Network

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till medicinsk forskning av högsta kvalitet?
Professor Miia Kivipeltos forskargrupp - Nordic Brain Network (NBN) - är en del av sektionen för klinisk geriatrik, Center for Alzheimer Research, NVS.

Den största delen av denna tvärvetenskapliga forskargrupp finns på KI (Q-huset i Solna), men teammedlemmar finns också på KUH, i Finland och i Storbritannien. NBN bedriver forskning med fokus på förebyggande, diagnos och behandling av demens och Alzheimers sjukdom (AD). Forskargruppen bedriver banbrytande biomedicinsk, epidemiologisk, observationell och kvalitativ forskning samt studier (RCT) för demensriskreducering och deltar i flera internationella samarbeten och nätverk.

Professor Kivipelto är forskargruppsledare i den banbrytande Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability (FINGER) RCT, den första storskaliga studie som visat att en 2-årig multidomän livsstilsbaserad intervention kan gynna kognitionen hos äldre med ökad risk för demens. Prof. Kivipelto och hennes team arbetar för att utveckla, optimera och skala upp FINGER-modellen, detta för att identifiera effektiva strategier för demensriskreducering och förebyggande tillämpliga på global nivå. I detta syfte har prof. Kivipelto grundat EU-FINGERS Consortium (http://www.eufingers.com) och World-Wide FINGERS Network (http://www.wwfingers.com), och hennes grupp ingår i det EU-finansierade projektet LETHE (http://www.lethe-project.eu).

Ditt uppdrag
Vi söker en mycket motiverad forskningsassistent som kommer att arbeta under huvudhandledning av biträdande lektor Francesca Mangialasche och postdoktor Leonie N.C Visser, inom forskningsområdet medicinsk kommunikation på minneskliniken och patientrapporterade resultat och erfarenheter. L. Visser är expert inom detta område: det kliniska sammanhanget demens och minnesklinikvård. Som en del av EU-FINGERS- och LETHE-projekten genomförs för närvarande en stor observationsstudie med blandade metoder på minnesklinikerna med anknytning till KUH. Huvudmålet är att undersöka effekten av (tidig) biomarkörinformation för AD och identifiering av vilka kommunikationsstrategier som fungerar bäst i nuvarande praxis. Dessutom undersöker vi användningen av digitala verktyg, både för medborgare/patienter och kliniker, för att bedöma demensrisk och förebyggandepotential. I slutändan syftar projekten till att förbättra kommunikationen och patientens engagemang i förebyggande insatser.

Forskningsassistenten kommer att vara involverad i kvalitativ kodning av intervjudata och innehållskodning av ljudinspelningar av konsultationer mellan läkare, patienter och deras medföljande. Dessutom kommer undersökningsdata från patientrapporterade resultat och erfarenheter att samlas in och analyseras i den kliniska miljön.  Vi förväntar oss att den sökande tar en aktiv roll i patientrekrytering, datainsamling, databehandling och kodning samt statistiska analyser (av kvalitativa och kvantitativa data). Den sökande kommer även att arbeta med vetenskapliga manuskript under handledning.

Den sökande kommer att ingå i konsortierna EU-FINGERS och LETHE och interagera med internationella projektpartners för att samordna gemensamma insatser när det gäller datainsamling.

Detta är en heltidstjänst på 6 månader, med möjlighet till förlängning.

Din profil
Den sökande förväntas:

- Vid anställningens början inneha en magisterexamen i folkhälsovetenskap, (hälso)psykologi, medicinska vetenskaper eller ett närliggande område.
- Uppvisa entusiasm och en stark motivation att bidra till denna forskning.
- Besitta utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att interagera på ett korrekt sätt med studiedeltagare och andra forskare i teamet.
- Inneha utmärkta kunskaper i svenska och engelska när det gäller såväl muntlig som skriftlig kommunikation.

Meriterande:

- Verifierad erfarenhet av eller kunskap om Alzheimers sjukdom och demens.
- Erfarenhet av statistisk analys (och av programvara som till exempel SPSS).
- Erfarenhet av kvalitativ dataanalys (och QDA-program såsom MaxQDA).
- Verifierad erfarenhet av att skriva vetenskapligt på engelska.

Den framgångsrika sökande bör vara mycket ansvarstagande, självständig, och uppvisa en positiv, problemlösande attityd. Den sökande ska besitta stor organisatorisk- samt planeringsförmåga och vara en aktiv lagspelare i vår dynamiska tvärvetenskapliga grupp. Stor vikt läggs vid kommunikationsförmåga, öppenhet i interaktionen med andra och vid samarbetsförmåga, detta eftersom en betydande del av arbetet bedrivs i samarbete med andra. Arbetsbördan kommer att vara varierande och för att kunna hålla deadlines krävs flexibilitet gällande arbetstiderna. 

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Placering: Solna

https://ki.se/en/nvs/nordic-brain-network

Video om Karolinska Institutet, hur vi bidrar till en bättre hälsa för allaAnsökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 28 februari 2022.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker med du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Kontaktpersoner på detta företaget

Christina Opava, direktor SFO-V, föreståndare FiV
christina.opava@ki.se 08-524 838 10
Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef,
ulla.cronfalk-hernlund@ki.se 08-524 868 18
Lena Nilsson Wikmar, Grundutbildningsansvarig
lena.nilsson-wikmar@ki.se, 08-52488848
Ulla Cronfalk-Hernlund, Administrativ chef
ulla.cronfalk-hernlund@ki.se, 08-524 868 18
Maria Axelsson, Personalhandläggare
08-524 882 96

Sammanfattning

Besöksadress

Alfred Nobels allé 23
None

Postadress

Alfred Nobels allé 23
Huddinge, 14183

Liknande jobb


Doktorand i diabetesforskning

Doktorand i diabetesforskning

29 juni 2022

29 juni 2022

Biträdande forskare vid avdelningen för molekylär skelettbiologi

Biträdande forskare vid avdelningen för molekylär skelettbiologi

29 juni 2022

28 juni 2022