Forskningsassistenter i jordbrukssektorns ekonomi

Arbetsbeskrivning

Institutionen för ekonomi
Institutionen för ekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utlyser tre lediga anställningar som forskningsassistenter i forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi. Anställningarna kopplas till två externfinansierade forskningsprojekt. Närmare bestämt kopplas två till ett projekt om artblandning i svenskt jordbruk. Uppdraget går i detta fall ut på att intervjua lantbrukare samt att sammanställa intervjudata. Den tredje anställningen kopplas till ett pågående Erasmus+ projekt.  I detta fall går uppdraget går ut på att göra sammanställningar av vetenskaplig litteratur, ge stöd till att skriva och granska forskningsrapporter, dokument och manuskript samt på att samarbeta med projektkoordinatorn kring rapportutkast, kommunikation och dokumentation, policydokument, webinnehåll och kring resultatrapportering.

SLU är ett världsledande universitet inom livs- och miljövetenskaperna, med en vision att ha en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. I detta sammanhang utgör institutionen för ekonomi en viktig plattform för forskning och utbildning i företags- och nationalekonomi. Forskningen utgår från fyra tematiska områden där jordbrukssektorns ekonomi utgör ett av dem.

I forskargruppen Jordbrukssektorns ekonomi intresserar vi oss för produktionsekonomi, konsumentekonomi, jordbruks- och livsmedelspolitik och internationell handel. Våra intresseområden bidrar till den vetenskapliga litteraturen inom jordbrukssektorns ekonomi och relaterade ämnen. Vi har välutvecklade inomvetenskapliga så väl som tvär- och mångvetenskapliga samarbeten, t.ex. med kollegor inom växtekologi, djurhälsa och veterinärmedicinsk epidemiologi. Gruppen består för närvarande av ca 18 personer, varav flera doktorander, postdoktorer, forskare, forskningsassistent, en universitetslektor och en professor.

Arbetsuppgifter:
Beroende på vilket projekt du jobbar med kommer du att antingen i) genomföra intervjuer med lantbrukare om artblandning i växtproduktion samt att sammanställa intervjudata, eller ii) sammanställa vetenskaplig litteratur samt koordinera kontakter inom ett projekt.

Kvalifikationer:
Sökande bör ha en bakgrund inom ett samhällsvetenskapligt utbildningsområde på universitetsnivå, minst kandidatnivå och gärna med profilering mot jordbruk, livsmedel eller miljö. För tjänsterna som handlar om att genomföra och sammanställa intervjuer söker vi dig som gärna har tidigare erfarenhet av att intervjua, t.ex. från ditt examensarbete eller på annat sätt. För dessa tjänster är även mycket goda kunskaper i svenska ett krav. För samtliga tjänster gäller att du behöver vara noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt. Du behöver även ha ett starkt driv och kunna arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Placering:
Uppsala

Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 4 månader, med eventuell möjlighet till förlängning.

Omfattning:
25%

Tillträde:
Enligt överenskommelse.

Ansökan:
Ansök senast den 10 december. Bifoga till ansökan (1) ditt CV inklusive publikationslista och (2) ett personligt brev där du motiverar ditt intresse för tjänsten.

Fackliga kontaktpersoner:
https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sveriges lantbruksuniversitet
  • 3 platser
  • 3 månader – upp till 6 månader
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 18 november 2021
  • Ansök senast: 10 december 2021

Liknande jobb


Forskare 8 mån - Biokols stabilitet i mark

18 januari 2022

10 december 2021

Postdoktor - ekologisk soja- och lupinproduktion

10 december 2021

6 december 2021