Forskningshandledare till Centrum för forskning och utveckling

Forskningshandledare till Centrum för forskning och utveckling

Arbetsbeskrivning

Centrum för forskning och utveckling är en forskningsstödjande verksamhet som har till uppgift att skapa goda förutsättningar för att bedriva forskning inom hälso- och sjukvård, tandvård samt forskning som främjar regional utveckling. Verksamheten bidrar till att en ökad forsknings- och utvecklingskompetens uppnås och används i regionen. Vidare innebär verksamhetens uppdrag att bidra till en kreativ forskningsmiljö, samt verka för att stödja och stimulera forskning och systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Avdelningen har samverkansavtal med Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och flera regioner i Sverige.

Inom avdelningen arbetar 10 medarbetare och verksamheten har cirka hundra aktiva forskare och forskarstuderande knutna till sig. Många olika forskningsfält finns representerade, företrädesvis inom medicin, vårdvetenskap och närliggande områden inom hälso- och sjukvården, men även inom flera områden som rör regional utveckling.

Avdelningen ingår i förvaltningen Forskning och samhällsmedicin. Här finns organisatoriskt tre samverkande avdelningar och ett sjukvårdsregionalt forskningsråd:
• Centrum för forskning och utveckling
• FoU Välfärd
• Samhällsmedicin
• Sjukvårdsregionala forskningsrådets kansli.

Vill du tillsammans med oss fortsätta arbetet med att utveckla forskningen i Region Gävleborg inom ramen för avdelningens verksamhet? Då välkomnar vi dig med din ansökan!


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig med stort intresse för forskning och utveckling, som är intresserad av en tjänst som forskningshandledare i vårt team.

Som forskningshandledare har du en nyckelroll i vårt uppdrag att förbättra och utveckla vår förmåga att stödja forskningen i regionen.

Du kommer att arbeta med ett tvådelat uppdrag där den ena delen ligger på att forma, stärka och utveckla arbetet med att identifiera och kommunicera relevanta utlysningar för Region Gävleborgs forskningsaktiva medarbetare. Den andra delen fokuserar på att stärka arbetet kring uppföljning och efterlevnadskontroll kring frågor som rör etik och personuppgiftsbehandling inom forskning där Region Gävleborg är forskningshuvudman.

Det kommer innebära bland annat eftersökning av relevanta och lämpliga utlysningar och kommunicera dessa på övergripande nivå till forskningsaktiva medarbetare vid Region Gävleborg.

Du ser teamarbete som centralt där alla är beroende av varandra för att uppnå satta mål och önskade resultat.

Tjänsten som forskningsledare är direkt underställd avdelningschefen vid Centrum för forskning och utveckling och ingår i ett team av kollegor som strävar efter goda resultat som utvecklar Region Gävleborg.

Du kommer att arbeta i en mindre grupp, bestående av personer med stor forskningskompetens från olika områden. Det innebär också eget ansvarstagande och initiativförmåga, i en grupp som strävar efter öppenhet och kollegiala idéutbyten.

I forskningsledarens arbetsuppgifter ingår att:
• Omvärldsbevakning
• Delta i arbete med utlysnings- och ansökningsprocesser
• Aktivt delta i utveckling av avdelningens arbete framåt, bidrar till att skapa en kultur som präglas av ständiga förbättringar
• Utarbeta och ge förslag till rutiner för att stärka arbetssätt och utbildningsinsatser inom områdena forskningsetik och personuppgiftsbehandling
• Löpande kontakt med forskare och doktorander samt vara stöd i forskningsfrågor
• Samverka med interna och externa samarbetspartners


KVALIFIKATIONER
Doktorsexamen är ett krav, och docentur eller nära docentur är meriterande. Vi ser gärna att din bakgrund gett dig kunskap om samhällsvetenskap, vårdvetenskap, klinisk forskning, folkhälsovetenskap, epidemiologi eller annan hälsovetenskap.

Vi ser det som meriterande om du har:

• Erfarenhet av att handleda studenter och doktorander på avancerad nivå, samt av kursansvar
• Dokumenterad erfarenhet av egen forskning
• Erfarenhet av andra forskningssammanhang, som till exempel bedömning av forskningsansökningar och andra kvalificerade vetenskapliga uppdrag

Förmåga att driva projekt, vara administrativt skicklig och effektiv är en viktig del i arbetet. Du har en mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig mycket väl både muntligt och skriftligt på svenska och engelska. Du behärskar även de program som ingår i Microsoft Office väl och då särskilt Excel.

Du är noggrann och strukturerad och kan arbeta effektivt både självständigt och i grupp. Du är lösning- och resultatorienterad och kan på egen hand prioritera och driva frågor framåt. Som person är du bra på att skapa relationer och utveckla och upprätthålla goda samarbeten. Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper

Intervjuer kommer att ske i vecka 28 eller enligt överenskommelse.


ÖVRIGT
Region Gävleborg är en proaktiv samhällsaktör med erfarenheter som sträcker sig över 150 år. Vi bidrar till att skapa välfärd och livskraft för våra invånare och sätter deras bästa i fokus genom vår historia, vår framtidstro och dagens arbete. Vår värdegrund är professionalism och ansvar, respekt och ödmjukhet samt öppenhet och ärlighet.

Vi erbjuder hög kvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.

Vi ger människor goda förutsättningar för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Det gör oss till en modern och livskraftig aktör som är under ständig utveckling och som visar på en stark framtidstro.

Med cirka 7 600 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Välkommen till oss!

Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Utredare till Konkurrensverket, jurist

Utredare till Konkurrensverket, jurist

21 juli 2021

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

Regionutvecklare säkerhet och beredskap

21 juli 2021

Projektledare Renhållning - vikariat

Projektledare Renhållning - vikariat

21 juli 2021