Forskningsingenjör inom aeronautiska vetenskaper

Forskningsingenjör inom aeronautiska vetenskaper

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Lunds universitet Trafikflyghögskolan, TFHS, utlyser en forskningsingenjör.

Anställningen syftar till att stödja arbetet inom forskningsinfrastrukturen UAS@Lund. Arbetsplatsen är lokaliserad till UAS-laboratoriet och testbädden vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed. UAS@Lund och TFHS finns beskrivet på http://uav.lu.se/ respektive http://www.tfhs.lu.se/

Ämne
Aeronautiska vetenskaper

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet har ett såväl teoretiskt som praktiskt innehåll och innefattar utveckling, experiment och utbildning inom de aeronautiska vetenskaperna med fokus på obemannade luftfartygssystem.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat komma att innefatta:

- Deltagande vid projektmöten och tekniska kommittéer
- Planering, framtagning och design av hårdvara och mjukvara för experiment
- Operationer med obemannade luftfartyg
- Simuleringar
- Experimentellt demonstrera resultaten från forskningsområdet

Sökande bör ha en stark drivkraft att omsätta och verifiera teori i praktiska experiment och tillämpningar.

Arbetsuppgifterna kan även komma att innefatta:

- Deltagande i undervisning på grundnivå
- Samverkan med näringsliv och samhälle
- Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan

Vad gäller undervisning består arbetsuppgifterna framför allt av handledning vid förberedelser och genomföranden av experiment och tillämpningar med obemannade luftfartygssystem. Dessutom omfattar anställningen medverkan i laboratoriets förändringsarbete och utveckling av enhetens verksamhet.

Behörighet
För behörighet som forskningsingenjör krävs:

- Avlagd examen på avancerad nivå (exempelvis inom flygteknik, farkostteknik, reglerteknik, teknisk fysik, mekatronik, systemutveckling eller motsvarande) eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Övriga krav:

- Kunskaper i programutveckling och integrering (Python, C++, ROS eller motsvarande)
- Simuleringskunskaper (MATLAB, Simscape, Simulink, FlightGear eller motsvarande)
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.

Meriterande:

- Kunskaper inom datorseende och/eller maskininlärning
- Kunskaper inom grundläggande reglerteknik
- Erfarenhet av arbete med mätutrustning och sensorer
- Erfarenhet av arbete med CAD, produktutveckling och/eller CNC-maskiner
- Erfarenhet av applikationsutveckling mot mobila enheter
- Visad pedagogisk skicklighet
- Innehavare av flygcertifikat
- Innehavare av tillstånd för operationer med obemannade luftfartyg

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som forskningsingenjör ska följande utgöra grund för bedömning:

- Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
- God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
- Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska grundas på dokumenterade insatser av pedagogisk karaktär och med visad god förståelse för lärandeprocesser och med studenternas lärande i fokus, som grupp men också på individnivå.

Villkor
Tillsvidareanställning, omfattning 100%. Arbetsplatsen är lokaliserad till flygplatsen i Ljungbyhed. Arbetstiden förläggs enligt schema enligt lokalt avtal om arbetstid och anställningsvillkor vid Trafikflyghögskolan (PE2010/607).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Redovisa dina meriter med personligt brev, CV, samt övriga dokument som du anser relevanta för att verifiera dina meriter. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Scientist - Robotics Software and Vision

Scientist - Robotics Software and Vision

5 maj 2021

29 mars 2021