Forskningsingenjör inom vätgasproduktion

Forskningsingenjör inom vätgasproduktion

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Arbetsuppgifter
Forskningsingenjören kommer att jobba inom ett projekt finansierat av Energimyndigheten och f3 - Swedish Knowledge Center for Renewable Transportation Bränslen.

Projektet fokuserar på studier av fyra olika processer för produktion vätgas för hydrodeoxygenering (HDO) av bioolja från pyrolys. Avsikten är att den hydrodeoxygenerade biooljan därefter vidareförädlas till transportbränslen. Mer information om projektet finns på https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/processer-for-produktion-av-drivmedel-via-deoxygenerad-bioolja/

Forskningsingenjörens huvudsakliga arbetsuppgifter är följande: 1) litteraturstudie som fokuserar på processer för omvandling av biomassa till transportbränslen, 2) processmodellering och simulering av identifierade processer för vätgasproduktion med Aspen Plus/Aspen Hysys/MATLAB, 3) assistera i den teknisk-ekonomiska utvärderingen, samt 4) rapportera resultat i en teknisk rapport och i tidskriftsartiklar. Anställningen är på ett år och uppgifterna ska slutföras inom den föreskrivna tiden. Forskningsingenjören kommer att vara anställd vid Institutionen för kemiteknik och arbeta direkt under Shareq Mohd Nazir (biträdande professor) och Klas Engvall (professor).

Vi erbjuder
- En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid
- Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö
- Arbete i Stockholm med närhet till naturen
- Möjligheten att presentera forskningsarbetet på en internationell konferens

https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050

Kvalifikationer
Krav

- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.

Meriterande

- Intresse och erfarenhet av processmodellering eller -simulering från tidigare MSc uppsatsarbete eller industriella projekt.
- Erfarenhet av minst två av följande modelleringsverktyg: Aspen Plus/Aspen Hysys/MATLAB
- Tidigare erfarenheter av processmodellering och -simulering av vätgasproduktion, reformering, förgasning eller koldioxidavskiljning och lagring.
- Samarbetsförmåga
- Självständighet
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. 

Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska innehålla:

- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev med en kort motivering för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen samt hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. Max 2 sidor långt.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Om anställningen 
Tidsbegränsad anställning i upp till 1 år, med tillträde enligt överenskommelse.

Övrigt
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Kungliga Tekniska högskolan,
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 10 september 2020
  • Ansök senast: 30 september 2020

Liknande jobb


Forskare

Forskare

19 januari 2021