Forskningskoordinator till Barn 3, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

Forskningskoordinator till Barn 3, Barn- och Ungdomscentrum, Umeå

Arbetsbeskrivning

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.

Barn- och Ungdomscentrum Västerbotten är en länsklinik med cirka 400 anställda och ansvarar för all specialistvård i länet för barn och ungdom i åldrarna 0 -18 år. Vi har verksamhet i Umeå, Skellefteå och Lycksele.

På Barn 3 vårdas barn- och ungdomar från hela norra regionen för onkologiska, hematologiska och neurokirurgiska sjukdomar. Du arbetar tillsammans i ett engagerat team tillsammans med bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk kompetens. Du kommer till en arbetsplats med stort hjärta och god sammanhållning. Vi är en hälsofrämjande arbetsplats och arbetsmiljö är en stående och viktig punkt på våra gemensamma möten. Vi arbetar hela tiden för att bli ännu bättre.

ARBETSUPPGIFTER
Som forskningskoordinator hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid. I jobbet som forskningskoordinator kommer du att vara en del av en grupp av forskningskoordinatorer på barncanceravdelningen, där en viktig del är att ha ingående kunskap om de studier som bedrivs på avdelningen för att på bästa sätt kunna bistå den kliniska verksamheten.

Du kommer att ingå i ett nationellt nätverk för forskningskoordinatorer med syfte att utbyta erfarenhet och kunskap, arbeta för gemensamma riktlinjer samt ta del av nya behandlingsprogram och forskningsstudier. Som en del i detta nätverk ingår bland annat att åka på både nationella och ibland även internationella nätverksmöten.

I jobbet ingår registrering av data i barncancerregister samt registreraring av aktuella studier i solida tumörsjukdomar hos barn. Rollen kombineras med normalt förekommande avdelningsarbete på Barnavdelning 3 varav viss helgtjänstgöring ingår. Ca 65% av arbetstiden är som forskningskoordinator och resterande tid patientnära arbete som sjuksköterska.

Som forskningskoordinator är du verksamhetsmässigt underställd medicinskt ansvarig läkare inom barnonkologi och avdelningschefen blir din närmsta chef. Barncancerfonden är en av dina uppdragsgivare. Det dagliga arbetet utgår från avdelningen och du blir en del av avdelningens personalgrupp.


KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom barn- och ungdomsmedicin och du har mångårig erfarenhet av arbete med barnonkologi.

Du är en närvarande och varm person som är lyhörd för varje enskild patient/familj och dess behov. Du är öppen för att utveckla dina arbetssätt för att hela tiden kunna bidra på bästa sätt till verksamhetens forskning och för att kunna ge de bästa vården. Du har lätt att samarbeta, både med dina närmsta kollegor på avdelningen men även med övriga kollegor på Barn- och Ungdomscentrum och externa kontakter. Vidare är du organiserad och strukturerad i ditt arbetssätt samt van att ta ansvar och självständigt utföra dina arbetsuppgifter.

ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare

Till följd av lagen om lämplighetskontroll skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Sammanfattning

Liknande jobb


Specialistsjuksköterska barn

Specialistsjuksköterska barn

23 september 2020