Forskningssamordnare

Arbetsbeskrivning

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola bedriver utbildning och forskning inom vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, fysioterapi, vårdpedagogik och medicinsk vetenskap, socialt arbete och social omsorg, sociologi och psykologi. Akademin har c:a 210 anställda och 3000 studenter, det stora flertalet inom program som utbildar folkhälsovetare, fysioterapeuter, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, beteendevetare och socionomer. Hösten 2012 startade forskarutbildning inom området hälsa och välfärd.

Akademin för hälsa, vård och välfärd söker nu en forskningssamordnare som stöd till akademins forskare och akademiledning vad avser frågor kring forskning och forskarutbildning

Arbetsuppgifter
Forskningssamordnarens huvuduppgift är att utgöra ett administrativt stöd för forskning och forskarutbildning. Forskningssamordnaren är sammankallande och sekreterare i forskningsrådet och andra akademigemensamma forum för forskning och forskarutbildning.

I arbetet ingår att dokumentera och uppdatera relevanta system med information om avtal, statistik och resurser. Medverka, i nära samverkan med akademins samordnare för forskarutbildning, i frågor om forskarutbildningsplanering, koordinera eventuella handledarbyten, ordna med doktorandseminarier, administration för allmänna och individuella studieplaner, uppföljning av doktoranders studieprestationer och planering och logistik i samband med halvtidsseminarier och disputationer.

Forskningssamordnaren kommer att arbeta i nära samverkan med akademins forskningsledare och samordnare för forskarutbildningen samt högskolans centrala funktioner för forskarutbildning.

Kvalifikationer
För anställningen krävs högskoleutbildning och lägst kandidatexamen. Du ska därutöver ha god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på svenska och engelska.

Avgörande vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Meriterande
Meriterande för anställningen är erfarenhet av administration och kunskaper om regelverk och praxis gällande forskning och forskarutbildning. Erfarenhet av arbete inom högskola är mycket meriterande.

Upplysningar
Upplysningar lämnas av akademichef Maria Müllersdord, 016-15 32 25 alternativt maria.mullersdorf@mdh.se.

Fackliga representanter är Susanne Meijer (OFR), 021-10 14 89 och
Michaël Le Duc, (SACO), +46 (0) 21-10 14 02.

Ansökan
Märk din ansökan med referensnummer 2015/0662 och skicka den till e-postadress ansokan@mdh.se

Ansökan som skickas elektroniskt ska vara i word eller pdf-format och märkas med referensnummer. Ansökan kan även skickas till:

Mälardalens högskola
Personalsektionen
Jan Romedahl
Box 883
721 23 Västerås

Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och högskolan tillhanda senast 2015-03-20

Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mälardalens högskola VÄSTERÅS
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Publicerat: 6 mars 2015

Liknande jobb


Internationell koordinator

Internationell koordinator

2 december 2021

Koordinator till VGR Akademin

Koordinator till VGR Akademin

1 december 2021

Studieadministratör

30 november 2021