FÖRSKOLLÄRARE I HAGSÄTRA

Arbetsbeskrivning

Förskolan startade 30 mars förra året i nybyggda lokaler bakom Hagsätra centrum. Förskolan Snesen är en av tre förskolor som tillsammans bildar Trehjulingens förskolor.
Vi söker en förskollärare som är initiativrik och nyfiken på andra kulturer. Du skall också ha god förmåga att samarbeta med andra, men också kunna arbeta självständigt. Vi anser att genom att vara lyhörda för barnens intressen, men också ge utmaningar och ha ett forskande arbetssätt i en stimulerande miljö, ger vi barnen de bästa förutsättningarna för sitt lärande. Genusfrågor är ett aktuellt ämne inom enheten med föreläsningar och fortbildningar. Genom att dokumentera barnens vistelsetid och ha pedagogiska diskussioner vill vi synliggöra barnens lärande. Leken har stor betydelse i våra verksamheter. barnen skall minnas sin förskoletid med glädje.
Vi har hög pedagog täthet inom enheten. Förskolechefen och en pedagogisk ledare från varje förskola bildar tillsammans en ledningsgrupp. Pedagigiska ledarna stöttar och hjälper avdelningar i olika pedagogiska frågor.
Vi erbjuder : handledning inom och utanför enheten, APT från kl 16.00 en gång/mån. 4 planeringsdagar/år, ped, måltider, friskvård, planeringstid, fortbildning, arbetskläder mm.
Förskolan lagar egen mat.
Vi ställer krav på att du har förskollärarutbildning eller lärarutbildning med inriktning mot yngre barn.
Hör av dig så berättar vi mer. Meila gärna för en första kontakt.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010