Förste forskningsingenjör inom medicin

Arbetsbeskrivning

Förste forskningsingenjör inom medicin med inriktning mot global hälsa och klimatförändringar (1år)

Start: 1:e november, 2014

Klimatförändringarna förväntas orsaka en mängd olika folkhälsorisker främst i låg- och medelinkomstländer. Ibland dessa förväntas arbetare utsättas för mer extrem hetta i arbetsmiljön med åtföljande konsekvenser för hälsa och arbetsproduktivitet. Samtidigt öppnas tillfällen för samhällsvinster i höginkomstländer om växthusgasutsläpp kan minskas genom att reducera riskfaktorer för kroniska sjukdomar associerade med aktiva transporter och klimatsmart kost.

Vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå Universitet finns en av de ur ett globalt perspektiv mest framgångsrika forskargrupperingarna inom området klimat och folkhälsa. Forskningen spänner över en mängd relevanta samhällsfrågor i lokal och global kontext.

Kontext
Anställningen utlyses vid Umeå Centrum för Forskning om Global Hälsa vid enheten för Epidemiologi och global hälsa inom Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet. Vid enheten för Epidemiologi och global hälsa är ca 80 personer verksamma. Enheten karaktäriseras av sitt tvärvetenskapliga angrepp på relevanta samhällsfrågor och samarbete över hela världen.

Arbetsbeskrivning
Syftet med den utlysta anställningen är att stärka forskningen inom området klimat och hälsa med fokus på arbetsmiljö och hälsoeffekter av extrem hetta. Forskningsingenjören förväntas stärka gruppens expertis inom fysiologiska effekter av ansträngning och exponering av hetta. I anställningen ingår författande av forskningsrapporter och forskningsansökningar, deltagande i internationella möten samt visst undervisningsansvar.

Kvalifikationer
Sökande ska vara disputerad inom områden relevanta för utlysningen, d.v.s. inom medicin eller miljövetenskap med relevans för människors hälsa. Kunskaper inom hälsa och arbetsliv samt värmefysiologi är ett krav för anställningen. Erfarenhet av datainsamling i låg- och medelinkomstländer och bearbetning av data är meriterande. Undervisningserfarenhet inom området klimat och hälsa är också meriterande.

Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav för anställningen samt förmågan att skriva vetenskapliga texter. Den sökande förutsätts också ha förmågan att individuellt utföra det uppgifter som åligger anställningen.

Mer information
Ansökan ska innehålla ett akademiskt Curriculum Vitae och en kort redogörelse för sökandes lämplighet för anställningen. Två akademiska referenser kan dessutom bifogas ansökan.

För mer information kontakta: Joacim Rocklöv, 090-785 33 46 eller 070-636 16 35.

Facklig information lämnas av SACO, tel 090-786 53 65, [email protected], SEKO civil, tel 090-786 52 96, [email protected] samt ST, tel 090-786 54 31, [email protected]

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i word- eller pdf-format.

Välkommen med din ansökan, märkt med dnr AN 2.2.1.6-929-14. Skicka den till [email protected] (ange dnr som ärende) eller till Umeå universitet, Registrator, 901 87 Umeå senast 2014-09-16.

Sammanfattning

Liknande jobb


13 juli 2020