Förste socialsekreterare till Barnsekreterare Angered

Förste socialsekreterare till Barnsekreterare Angered

Arbetsbeskrivning

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en helt ny förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en förste socialsekreterare till Socialförvaltning Nordost, barnsekreterare Angered. Du kommer att leda en engagerad grupp av 5-6 stycken barnsekreterare i ständig utveckling i en flexibel socialtjänst.

Vi erbjuder en möjlighet att som förste socialsekreterare arbeta med de placerade barnen och ungdomarnas möjligheter och livssituation. Det innebär både ensamkommande, liksom övriga placerade barn och unga.

Arbetet som förste socialsekreterare innebär att stödja barnsekreterarna i det dagliga arbetet samt metodhandleda dem i grupp och individuellt. Du är aktiv i utveckling av enhetens mål och politiska uppdrag, samverkar med andra enheter inom stadsdelen och representerar stadsdelen i olika sammanhang i staden. Du företräder nämnden i förvaltningsrätt och kammarrätt. Du har ett tätt samarbete med övriga förste socialsekreterare på enheten. Du kommer även att samverka med övriga förste socialsekreterare inom förvaltningen samt ingå i nätverk över staden.

I rollen ingår omvärldsbevakning och du bidrar till att arbetet på enheten bedrivs enligt aktuell kunskap, beprövad erfarenhet och forskning. Vår målsättning är att på ett rättssäkert sätt följa upp de placerade barnen och ungdomarnas situation, för att tillgodose deras möjligheter till ett gott liv. Vi arbetar med att implementera Signs of Safety i vårt arbete, där du som förste socialsekreterare kommer att vara en viktig del.

Angered är en dynamisk del av staden med en komplexitet som gör att vi behöver vara ett steg före, våga och tänka nytt. Vi har ett stort engagemang för våra barn och unga i Angered och söker någon som delar vårt intresse för människor och som vill vara del av en enhet som aktivt arbetar med utvecklingsarbete i syfte att öka kvalitén i familjehemsvården.

Vi arbetar utifrån Göteborgs Stads förhållningssätt; vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt.

Varmt välkommen med din ansökan!


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och har erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Du är väl förtrogen med aktuell lagstiftning och kan bistå barnsekreterarna i hantering av myndighetsärenden enligt SoL eller LVU. Du har god kunskap och erfarenhet av BBIC och dokumentationssystemet Treserva. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i arbetsledande ställning.

Du har god förmåga till engagemang, kreativitet och till att kunna se möjligheter. Eftersom du kommer att stötta barnsekreterarna på enheten söker vi efter dig som är bra på att lyssna, kommunicera och ge stöd i svåra processer samt ge dem stöd i att strukturera och prioritera i det dagliga arbetet.

Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Som person är du pedagogisk samt har en god samarbetsförmåga. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt.

ÖVRIGT
Vänligen respektera att samtliga ansökningar måste gå via vårt rekryteringssystem Visma Recruit. Det går bra att ansöka även utan ett registrerat konto. Ansökningar som inkommer via mejl kommer ej att beaktas.

Sammanfattning

Liknande jobb


18 juni 2021

Samtalsledare till Källan Järva

Samtalsledare till Källan Järva

16 juni 2021

Gruppledare till Stockholms stad socialjour

Gruppledare till Stockholms stad socialjour

16 juni 2021

Vikarierande gruppledare

Vikarierande gruppledare

16 juni 2021