Förste socialsekreterare till enhet Vuxen, vikariat

Arbetsbeskrivning

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med cirka 28 400 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på vårdboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2 500 medarbetare skapar tillsammans framtidens hållbara kommun, där livsmiljön, livsvillkoren och livskraften utgör vår gemensamma grund. Vill du också bli en av oss?

Omsorgs- och socialförvaltningen har ett tydligt uppdrag - vi finns till för människor. Genom våra tjänster bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant.

Individ och familjeomsorgen i Mjölby kommun ligger under Omsorgs- och socialförvaltningen och består av sex enheter. Enhet vuxen är en av dessa enheter. Individ- och familjeomsorgens uppdrag är att bedriva en effektiv och rättssäker myndighetsutövning, där insatser ska tillsättas med utgångspunkt i lägsta omhändertagandenivå och med klientens delaktighet i fokus. Insatserna som utförs inom verksamheten ska bedrivas med god kvalitet och även de med klientens delaktighet i fokus.

Enhet vuxen omfattas av socialsekreterare som ansvar för att ta emot, utreda och bedöma behov av insatser för vuxna med stöd av Socialtjänstlagen och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall. På enheten arbetar även handläggare som hanterar och utreder ansökningar om ekonomiskt bistånd och dödsboanmälan. Inom enhet Vuxen ligger även vräkningsförebyggande arbete.

Vidare ansvarar enheten för att se till att beviljade insatser är av god kvalitet genom regelbundna uppföljningar och genom en aktiv dialog och samverkan med samverkanspartners. Arbetsområdet omfattar att ofta handlägga utan samtycke från den enskilde med stöd av tvångsvårdslagstiftning (LVM).

Är du en lyhörd och kreativ lagspelare som vill leda utan att vara chef? Nu söker vi en vikarierande förste socialsekreterare som vill vara med och driva detta arbete tillsammans med oss.

ARBETSUPPGIFTER
På enhet vuxen arbetar två första socialsekreterare tillsammans med enhetschef som närmsta arbetsledning för enhetens handläggare och socialsekreterare. Då vår förste socialsekreterare som är riktad mot att handleda vuxenärenden är föräldraledig ett år så letar vi efter en ny stjärna till vår enhet. Som förste socialsekreterare leder och fördelar du det dagliga arbetet för vuxenhandläggarna och mottagningen, du stödjer medarbetarna i handläggningsprocessen för vuxenärenden och ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagstiftning och regelverk inom området och är rättssäker i alla avseenden.

Du ansvarar under enhetschef för att tillsammans med arbetsgruppen och den andra förste socialsekreteraren bidra till att styrdokument som riktlinjer, rutiner finns inom väsentliga områden samt är uppdaterade. Du kvalitetssäkrar handläggningen på individ och verksamhetsnivå på uppdrag av enhetschef samt bidrar gemensamt med medarbetarna till att målen nås inom om området samt att utfall analyseras och leder till ständiga förbättringar. Du bidrar tillsammans med personal och ledning till en väl utvecklad intern och extern samverkan.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen och mångårig erfarenhet av att arbeta med vuxenhandläggning, missbruksfrågor samt boendefrågor. Du är mycket väl förtrogen med lagstiftning och regelverk inom ansvarsområdet. Det är meriterande om du har erfarenhet av ASI, FIA, vräkningsförebyggande arbete, våld i nära relation, BIP och har ett särskilt intresse för evidensbaserade och beprövade arbets- och förhållningssätt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av verksamhetssystem Lifecare. B-körkort är ett krav.

Som person ser vi att du är strukturerad och tydlig i ditt arbetssätt samtidigt som du är lyhörd, kreativ och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du tar initiativ, är analytisk och har en god förmåga att leda och entusiasmera en arbetsgrupp samt anpassa handledning till erfarenhet och kompetens. Du har en erkänt god samarbetsförmåga och erfarenhet av att utveckla hållbar och respektfull samverkan med interna/externa samverkanspartners.

Vi erbjuder dig en enhet med engagerade kollegor med humor och en miljö där vi hjälps åt, utvecklas och trivs tillsammans. Vi är arbetar ständigt med verksamhetsutveckling för att kunna möta våra medborgare i Mjölby kommun på bästa sätt.

ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 000 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.

Kontaktpersoner på detta företaget

Mattias Jesmin
0142-854 79
Pirjo Ohvo
0142-854 72
May Mjärdner
0142-168 01
Marie Petersén Fredriksson
0142-856 96
Hans Carlsson
0142-858 91
Ann Albrektsson
0142-858 03
Förvaltningschef Pirjo Ohvo
0142-85472
Vision May Mjärdner
0142-16801
enhetschef HSL-enheten Hans Carlsson
0142-858 91
Legitimerad sjuksköterska Ann Albrektsson
0142-858 03

Sammanfattning

Besöksadress

59580 Mjölby
None

Postadress

Burensköldsv. 11
Mjölby, 59580

Liknande jobb


Arbetsledare till Öppenvård barn och unga

Arbetsledare till Öppenvård barn och unga

4 december 2023

1 december 2023

Teamledare öppenvård barn och familj

Teamledare öppenvård barn och familj

1 december 2023

Förste biståndshandläggare till enhet Äldre och funktionsnedsatta

1 december 2023