Förstelärare åk 4-6 Nygårdsskolan

Arbetsbeskrivning

Team Nygårdskolan söker nya medarbetare, är du den vi söker? Vi är en F-6 skola i Borlänge kommun som består av 4 team i vilka personalen har ett nära samarbete med eleven i fokus. Utöver detta har skolan även ett elevhälsoteam där skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, socialpedagog, IKT-pedagog och skolledning ingår.

Vi arbetar för att skolan ska genomsyras av kollegialt lärande, gemensamma mål och arbetsglädje och skolans vision är att "Vi ska ha en skola med fokus på kunskap och arbetsro där alla når sina mål och kan välja sin egen framtid". Detta innebär att alla elever, både i skolan och i fritidshemmet ges möjlighet att utvecklas utifrån sin fulla kapacitet samt uppleva trygghet och studiero.

I samarbete med RF-Sisu Dalarna har vi en rastverksamhet som ligger i framkant med fokus på rörelsrik skoldag. Utöver detta driver skolans förstelärare vårt pedagogiska utvecklingsarbete utifrån beprövad erfarenhet och nya pedagogiska strömningar. Detta förstärks just nu i och med vårt deltagande i Skolverkets "Samverkan för Bästa skola" där insatser kommer att genomföras fram till vårterminen 2023.

Vår skola är en spännande och utvecklande arbetsplats med fokus på samsyn, arbetsglädje och gemenskap. Tillsammans stärker vi elevernas framtidstro och skapar därför goda förutsättningar för våra elevers framtid. Vi söker dig som vill vara en del av vårt fortsatta utvecklingsarbete samt göra skillnad för varje enskild elev!


Borlänge kommun värnar om alla Borlängebor vi möter i vår arbetsvardag samt våra anställda. Vi ser gärna att du som söker arbete hos oss är vaccinerad mot covid-19.

Självklart lockar vår värdegrund dig!
- Jag finns här för Borlängebon
- Jag gillar utmaningar
- Jag möter varje människa med öppenhet

ARBETSUPPGIFTER
Kärnan i ditt uppdrag består i huvudsak av undervisning.
Du är väl insatt i LGR 11 och har vana av att planera, genomföra, utvärdera, dokumentera och följa upp elevernas kunskapsutveckling. I arbetet som förstelärare på Nygårdsskolan kommer du i första hand att driva, leda skolans utvecklingsarbete skolans inom Samverkan för bästa skola.
Du kan även få andra uppgifter beslutade i samverkan som att:
* Tillsammans med skolledningen vara processledare och leda utvecklings, analys- och förändringar utifrån valda utvecklingsområden genom det systematiska kvalitetsarbetet
* Vara drivande i skolans arbete mot en mer likvärdig undervisning som vilar på vetenskaplig grund och/ eller beprövad erfarenhet.
* Stödja lärare att förankra undervisningen i aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
* Utveckla undervisningsmaterial på skolan i syfte att höja kvaliteten i undervisningen.
* Leda samtal kring lärares reflektioner och utveckling av sin undervisning och på så sätt möjliggöra bestående och långsiktiga förändringar på skolan.
Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen
* Studera kollegors undervisningsmetoder med ett vetenskapligt förhållningssätt som underlag för pedagogiska diskussioner.
* Bidra med utveckling av pedagogiska modeller som synliggör barn/elevers lärande.
* Stödja kollegor och VFU-handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen samt vara mentor under introduktionsperioder.
* Stödja kollegor som saknar formell utbildning, i arbetet med planering, genomförande och bedömning.
* Har förmågan att handleda kollegor i att tillägna sig alternativa undervisningsmetoder.

Som förstelärare på vår skola kommer din lön att vara 10 000 kr/ månad utöver din grundlön.KVALIFIKATIONER
Legitimerad lärare åk 4-6 .
Erfarenhet kring arbete med språkutvecklande arbetssätt och tidigare utvecklingsarbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där kreativitet och flexibilitet är nyckelord.
Din legitimation ska vara inregistrerad i Borlänge kommuns lärarlegitimationssystem senast 211001.
Du som inte är tillsvidareanställd i Borlänge kommun får skicka in din legitimation på begäran.
Fyra års väl vitsordat arbete med undervisning från nuvarande arbetsgivare eller tidigare arbetsgivare där god förmåga att förbättra elevers studieresultat och starkt intresse för undervisning visats.
Du ska i ditt personliga brev beskriva och argumentera med ca 500 ord, VARFÖR du är lämpad för en förstelärartjänst och HUR du arbetar för att förbättra elevernas måluppfyllelse.
Utgå ifrån: HUR du tänker, VAD du gör och VARFÖR (ex i mötet med eleven, ledarskap i klassrummet, arbetsmetoder), samt HUR DU HAR BIDRAGIT till utvecklingsarbetet i din skola eller i verksamheten.
Om du verkar som förstelärare i Borlänge kommun behöver du inte lämna ovanstående beskrivning. Du kommer istället att få uppgifter av rektor.
Eftersom förstelärartjänsten i nuläget är tidsbegränsad till 250331kommer du att få en tillsvidareanställning som lärare i grunden.

Denna tjänst omfattas av kravet om full vaccination mot covid-19. Du kommer innan anställningens start behöva uppvisa giltigt vaccinpass.


ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.

Välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har Borlänge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Borlänge kommun, Nygårdskolan
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 12 maj 2022
  • Ansök senast: 26 maj 2022

Liknande jobb


Lärare i SvA åk 1-6 100%

Lärare i SvA åk 1-6 100%

24 juni 2022

Klasslärare för åk 4-6

Klasslärare för åk 4-6

24 juni 2022

Grundskollärare till åk 4 på Bruksskolan

Grundskollärare till åk 4 på Bruksskolan

24 juni 2022

Sandeplanskolan söker lärare i årskurs 4-6

23 juni 2022