Förundersökningsledare Jour

Arbetsbeskrivning

Efter det partiella införandet av RLC (PO Uppsala och PO Gävleborg), som skedde under hösten 2016, så har det inrättats funktioner som stationsbefäl och jourförundersökningsledare på huvudpolisstationerna i Uppsala och Gävle. PO Västmanland kommer vid övergången till RLC, som beräknas ske under hösten 2017, att inrätta motsvarande funktioner på huvudpolisstationen i Västerås.


Region Mitt har ca 2 000 anställda. Regionen består av tre polisområden, tre regionala enheter (Underrättelse, Utredning och Operativ verksamhet) samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområdena är Uppsala, Västmanland och Gävleborg.


Det ska i respektive polisområde finnas en funktion som stationsbefäl respektive förundersökningsledare i tjänst dygnet runt. Vi söker Dig som växelvis kan tjänstgöra som stationsbefäl och jourhavande förundersökningsledare. Vissa tjänstgöringspass har man den ena funktionen och vissa tjänstgöringspass har man den andra funktionen. Båda funktionerna kommer att vara samgrupperade på polisområdenas respektive utredningssektion. Ambitionen är att över tid renodla de två funktionerna enligt nationella direktiv.


ARBETSUPPGIFTER
En jourhavande förundersökningsledare ansvarar i normalfallet bl a för :

• att stödja den yttre personalen med förundersökningsledning dygnet runt rörande utredning av brott

• att granska och godkänna de anmälningar om brott som inkommer samt fatta de inledande förundersökningsbesluten

• att lämna förundersökningsdirektiv i de ärenden som överlämnas till annan organisatorisk enhet såvida inget annat är överenskommet.
• att då förundersökning inletts av annan, så snart det är möjligt överta förundersökningen
• att i samverkan med den yttre polisresursen och särskilt avdelade jourutredare vidta relevanta initiala utredningsåtgärder när brott anmälts samt kvalitetssäkra dokumentationen

• att förbereda överlämning av brottsärenden till den organisatoriska enhet som har ansvaret för den fortsatta handläggningen• att i samverkan med åklagarmyndigheten tillse att de initiala utredningsåtgärder som är möjliga och relevanta avseende frihetsberövade personer utförs

• att förmanspröva frihetsberövandets laga grund avseende den som misstänks för brott, samt ansvara för de anhållnas restriktioner inom jourutredningsverksamheten. Innefattar även distansprövning. Beslut om inlåsning i arrest ska överlämnas till stationsbefäl.


Ett stationsbefäl ansvarar i normalfallet bl.a för:


• att förmanspröva de frihetsberövaden som inte prövas av jourförundersökningsledare, samt besluta om tagande i förvar i hela polisområdet

• att fortlöpande pröva den laga grunden för frihetsberövandet som inte prövas av förundersökningsledare, samt kontrollera att frigivning sker då den frihetsberövade ska friges.

• att förmanspröva på distans i de fall det inte prövats av annan förman

• att upprätta och föra arrestantförteckning

• att arbetsleda arrestantvakter

• ordning och säkerhet på polisstation (skyddsobjekt)

• att hantera akut uppkomna bemanningsfrågor avseende polisområdets personalresurs under jourtid

• att hantera omhändertagna vapen och annat i de fall förundersökning inte inleds

• att hantera handräckningar, och fördela för verkställande

• att hantera personefterlysningar av försvunna personer under jourtid


KVALIFIKATIONER
- erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- polisexamen

- förmåga att arbeta i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter.

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

- har genomgått polisens nationella förundersökningsledarutbildning.

- har erfarenhet av utredningsarbete.

- har tjänstgjort som förundersökningsledare eller motsvarande tidigare.

- är van att arbeta i jourmiljö.


Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper för denna funktion.
Erfarenhet krävs.ÖVRIGT
Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.


Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Genom din ansökan samtycker du till behandlingen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.


Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med ansvarig rekryterare.


Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.


Varmt välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Gruppchef Dennis Hagman
010-56 77 600
Chef Stöd/Service LPO Östhammar Fredrik Andersson

Gruppchef PKC Maarit Lundgren
010-567 53 82
Lokalpolisområdeschef John Köhler
010-56 784 78
Gruppchef Charlotta Färdig
010-5676934
11414 Hans Andersson

Sektionschef Kjell Timmerholm

Gruppchef Peter Jonsson
010-5675774
Gruppchef Henrik Keventer
010-567 63 50
Gruppchef Rosita Widh
010-5675277

Sammanfattning

Besöksadress

Svartbäcksgatan 49 75003 Uppsala
None

Postadress

Box 3007
Uppsala, 75003

Liknande jobb


30 september 2020

28 september 2020

3 augusti 2020