Förvaltningscontroller

Förvaltningscontroller

Arbetsbeskrivning

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att planera, bygga, hyra in, förvalta och utveckla lokaler och utemiljöer för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler som vi sköter om.
Gemensamt med stadsmiljöförvaltingen, exploateringsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har vi ett samordnat ansvar för stadsutvecklingen i Göteborgs stad. Detta innebär en delad ansvarsfördelning och roller utifrån skeden: planering; genomförande och förvaltning med mål att bidra till en sammanhållen, effektiv och transparent stadsutveckling för boende, besökare och näringsliv i staden.

ARBETSUPPGIFTER
Denna tjänst ligger placerad på avdelningen utveckling och styrning som består av fem enheter: juridik och ärendehantering, IT och digitalisering, kommunikation, inköp och upphandling samt kvalité. Avdelningen ansvarar för att samordna och utveckla förvaltningsgemensam styrning, administration och ledningsstöd samt lägga grunden till gemensam systematik, struktur, och gemensamma arbetssätt/processer. Avdelningen omvärldsbevakar inom ansvarsområdena och har ett övergripande ansvar för att samordna och inspirera till utveckling av förvaltningens verksamhet och kvaliteten på våra leveranser. Tjänsten som förvaltningscontroller är placerad direkt under avdelningschef.

Dina arbetsuppgifter:
Du kommer att stödja direktör och förvaltningsledningen i arbetet med att leda och styra förvaltningen genom etablerade lednings- och stödprocesser. Du ingår i förvaltningens ledningsgrupp och bistår där med administrativt stöd i gruppens arbete. Det blir du som ansvarar för att samordna arbetet med planering och uppföljning, riskhantering, internkontroll och intern styrning på förvaltningsövergripande nivå. Inom ramen för detta uppdrag ingår att utveckla systematiken i arbetet i syfte att säkerställa effektiva och kvalitetssäkrade processer där du agerar som processledare för planerings- och uppföljningsprocessen vid förvaltningen. Vidare arbetsuppgifter består i att strukturera och planera budgetprocessen, utforma uppföljningsprocessen, samordna arbetet med budgethandling och verksamhetsplaner, hålla ihop uppföljningsrapportering, följa upp politiska mål och uppdrag och bidra till en fungerande intern kontroll.

En viktig uppgift är att delta i Göteborgs stads övergripande nätverk med förvaltningscontrollers och ha ett nära samarbete med förvaltningscontrollers på övriga förvaltningar inom stadsutvecklingsområdet.KVALIFIKATIONER
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en relevant högskole- eller universitetsexamen på minst kandidatnivå. För tjänsten vill vi att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling, styrning, planering och uppföljning samt intern kontroll. Du har kvalificerad erfarenhet av ledning- och styrningsarbete och har tidigare arbetat med strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete, processutveckling samt implementation av nya processer och arbetssätt.

För denna tjänst behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka sig dig väl i tal och skrift, du använder skriften som ett verktyg för ditt arbete. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en större politiskt styrd organisation och att leda andra samt arbeta i team.

I denna tjänst kommer du att agera både styrande, stödjande, utvecklande och granskande och behöver känna dig bekväm med detta. Vi ser därför att du präglas av ett prestigelöst förhållningssätt där du väger in olika perspektiv och skapar helheten för att kunna planera och agera långsiktigt. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Som person är du skicklig i ditt sätt att kommunicera och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Du har modet att tänka nytt samtidigt som du är lyhörd inför hur du bäst implementerar de frågor du driver. Du är omvärldsorienterad och tar initiativ utifrån de behov du identifierar. Du agerar på egen hand och motiveras av definierade mål samt har förmåga att omvandla dessa till konkreta handlingar.

ÖVRIGT
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.
Stadsfastigheter arbetar för ett hållbart arbetsliv där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ett rikt liv också utanför arbetet. Vi har skapat möjligheter till växelvis arbete, med detta menas att du skall kunna förlägga delar av sin arbetstid i hemmet när verksamheten tillåter det. Vi erbjuder dig ett utvecklings och ett innovationsklimat som ger dig goda möjligheter till karriärutveckling. Inom förvaltningen tillämpar vi ett tillitsbaserat ledarskap som grundar sig i den inkluderande arbetsplatsen.
Vi strävar efter att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män och en spridning när det gäller ålder på enheten. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.


Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Koncerncontroller med hållbarhetsfokus

Koncerncontroller med hållbarhetsfokus

15 maj 2024

16 februari 2024

16 februari 2024