Förvaltningsledare, e-tjänster för arkivering

Förvaltningsledare, e-tjänster för arkivering

Arbetsbeskrivning

Är du bra på att se sambanden hur förvaltning av  e-arkiv och andra e-tjänster kan stödja verksamhetsutveckling? Gillar du att lösa komplexa problem inom informationsförvaltning samt har några års erfarenhet av förvaltning av objekt? Regionarkivet söker nu en förvaltningsledare för förvaltningsobjektet e-tjänster för arkivering.

Vi erbjuder  

Hos Regionarkivet får du jobba ihop med kompetenta och erfarna kollegor som också ser fram emot att få förstärkning av dig och din kompetens. Vi jobbar tillsammans för att uppnå våra mål och arbetet organiseras utifrån vilken uppgift som ska lösas.

Utveckling och förbättringar är något som kännetecknar Regionarkivet. Du har nu möjligheten att bli en del av vårt arbete med ständiga förbättringar. Det är i de små förbättringarna som de stora vinsterna skapas. Utvecklingen sker i enhetsövergripande samarbeten inom Regionarkivet, tillsammans med regionens myndigheter, externa parter samt nationellt. Regionarkivet ligger långt fram inom e-arkivering nationellt. Chansen finns nu att få ha en central roll i Regionens långsiktiga arbete med vården av kulturarvet. Detta genom att driva objektet e-tjänster för arkivering med bäring på både teknik och informationshantering.

Region Stockholm är en av landets största myndigheter och regionens verksamheter genererar varje dag stora mängder information. Den informationen slutarkiveras hos oss på Regionarkivet.

Om enheten  

Enheten Arkiv- och informationsförvaltning har ett helhetsansvar för förvaltning och vård av informationen hos Regionarkivet, oavsett förvaringsmedia. Till detta kommer även att göra informationen tillgänglig för både interna och externa intressenter. Uppdraget ställer stora krav på det strategiska bevarandearbetet och arkivvården oavsett om informationen är analog eller digital. Enhetens arbete är processorienterat och dessa processer går i vissa fall över enhetsgränserna.

Regionarkivet inne i tredje generationens plattform för sin e-arkivering och är i en spännande fas gällande bevarandet av digital information. Den nya generationens e-arkiv ger oss utökade möjligheter att ta emot, bevara, vårda och söka i arkiverad information över tid. Genom den ökade digitalisering skapas bättre förutsättningar och verktyg för både analog och digital arkivvård.

Arkivlokalerna i Flemingsberg är specialbyggda för ändamålet och har kapacitet för 140 000 hyllmeter handlingar. Där finns även klimatarkiv samt förvaring av biobankspreparat.

Om tjänsten  

Vi söker nu en förvaltningsledare för objektet e-tjänster för arkivering. E-tjänster för arkivering hanterar bland annat Regionarkivets funktioner för digital arkivering och regionens e-arkiv. Förvaltningsledaren arbetar på objektägarens och objektstyrgruppens uppdrag och leder arbetet inom e-tjänster för arkivering. Arbete sker tillsammans med Förvaltningsledare IT för att säkra både verksamhets- och IT-perspektiv.

I tjänsten ingår att det att ta fram, genomföra och följa upp objektets förvaltningsplan inom givna ramar på ett kostnadseffektivt sätt. För att nå målen behövs en god ledningsförmåga för att säkerställa att förvaltningsobjektets leveranser (förvaltningsprodukter inklusive verksamhetskomponenterna) är användbara för objektverksamheten (förvaltningsmodell pm3). Detta sker genom koordinering, prioritering och administration av aktiviteter inom objektet utifrån behov. Bemanning av roller på operativ nivå sker det i samråd med berörda resursägare.

Exempel på uppgifter som ingår i uppdraget:

- Ta fram, leda genomförande och följa upp aktiviteterna i förvaltningsplan
- Förvalta objektet E-tjänster för arkivering inkl. förvaltningsprodukter
- Arbetsledning inom förvaltningsobjektet
- Projektledning och projektuppföljning
- Prognoser och budgetsammanställning för objektet
- Förbereda och följa upp avtal och inköp
- Godkännande av leveranser
- Leda förvaltningslednings- och förvaltningsgruppsmöten
- Stödja e-arkiv- och digitaliseringsprojekt

Krav:

- Högskoleexamen med inriktning mot arkivvetenskap eller annan utbildning inom IT/Informationshantering (ex systemvetenskap eller informatik) som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Arbetslivserfarenhet från samordnande roll inom förvaltningsobjekt
- Har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Meriterande  

- Erfarenhet av projektledning och projektuppföljning
- Arbetsledning
- Arbete utifrån PM3
- Förvaltningsstyrning
- Avtalshantering inkl. uppföljning
- Projektledarutbildning
- Arbete med e-arkiv
- Informatik

Vem är du

Vi tror att du är en nyfiken, drivande lagspelare med några års erfarenhet av objektförvaltning, som arbetar strukturerat och ser till att gruppen håller tidplaner. Du är självgående, initiativtagande och stödjande i att få objektet e-tjänster för arkivering att utvecklas utifrån ett lösningsorienterat perspektiv. Vi tror du gillar nya utmaningar och vill utvecklas inom ramen för området i en utvecklingsinriktad organisation.

Det är viktigt att du kan etablera goda samarbeten både internt och externt genom att ha ett positivt och professionellt förhållningssätt.

Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget och lägger därför stor vikt vid personliga egenskaper.

 


Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.


Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen ”Sök tjänsten”. Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.


Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddad identitet. Om du har skyddad identitet ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.


Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.


https://www.regionstockholm.se/jobb-1/jobba/

Sammanfattning

Liknande jobb


20 maj 2022

Systemförvaltare till ekonomiavdelningen

Systemförvaltare till ekonomiavdelningen

20 maj 2022

20 maj 2022

Informationsförvaltare

Informationsförvaltare

20 maj 2022