Fritidsledare

Arbetsbeskrivning

Centralt beläget i den expanderande Öresundsregionen ligger Lund. Lund har alltid varit innovatörernas och nytänkarnas stad. Med det största och ledande universitetet i Öresundsområdet, forskningsbyn Ideon och ett aktivt kulturliv är Lund en tyngdpunkt i regionen. Inom verksamheterna pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt. Lunds kommun är den största arbetsgivaren med drygt 9 000 medarbetare.

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 400 medarbetare. En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Fritid Lund är indela i fyra enheter som innehåller tolv geografiska områden med öppen fritidsverksamhet, skolbarnomsorg 10-12 år och friluftsbad samt fyra specialområden med fältverksamhet, äventyrspedagogik och ansvar för de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Sedan 2006 har fritidsverksamheten i Lund ett nytt uppdrag, läs det på www.lund.se/fritid (klicka på dokumentet Fritidsområdets uppdrag).ARBETSUPPGIFTER
Din arbetsgrupp arbetar inom den öppna fritidsverksamheten som ska erbjuda möjligheter till rekreation och en aktiv och stimulerande fritid för alla kommuninvånare med tonvikt på barn och ungdomar från 10 års ålder. Integrerat i den öppna fritidsverksamheten bedriver vi även skolbarnomsorg för 10-12 åringar på eftermiddagar och lovdagar.

Den öppna fritidsverksamheten ska också ge möjlighet till informella och vardagliga möten mellan människor samt främja demokrati, bildning och folkhälsa.

Med utgångspunkt i ert uppdrag undersöker ni ständigt de behov och önskemål som finns bland dem som bor i området. Ni tar tillvara på de initiativ som finns bland de boende och bygger verksamheten på öppenhet, frivillighet och delaktighet. Samverkan med offentliga förvaltningar samt privata och ideella krafter i närområdet är även en förutsättning när ni utformar verksamheten.

I samverkan med dina kollegor reflekterar du regelbundet över er verksamhet och att den överensstämmer med vårt uppdrag.

Du arbetar för fritidsverksamheten i hela Lunds kommun med placering för närvarande inom enhet öster.


KVALIFIKATIONER
Fritidsledarutbildning eller utbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller andra målgrupper inom fritidsverksamhet, föreningsliv etc.

Du är en god vuxen förebild och har förmåga att skapa goda relationer med framförallt barn och unga. Du är även duktig på att skapa möjligheter för brukarna att utöva inflytande genom att engagera och involvera dem i verksamheten.

Du är nyfiken, förändringsbenägen och duktig på att spana in behov, önskemål och trender i såväl närområdet som globalt. Du har även förmåga och intresse av att utvärdera och reflektera över ditt och dina kollegors arbete i förhållande till ett givet uppdrag.

Du är duktig på att uttrycka dig i såväl tal som skrift.

Du har grundläggande datorkunskaper.

Kontaktpersoner på detta företaget

Nås via kommunens växel

Görel Hansson
046 - 3599610
Enhetschef Rickard Persson
046-356421

Sammanfattning

Besöksadress

Stortorget LUND
None

Postadress

Box 41
Lund, 22100

Liknande jobb


Fritidsledare till Änge och Ås

Fritidsledare till Änge och Ås

3 juli 2020

Vik Fritidsledare

Vik Fritidsledare

2 juli 2020

Fritidsledare

Fritidsledare

2 juli 2020

1 juli 2020