Fritidsledare med LSS-ansvar, deltid 87,5 %

Arbetsbeskrivning

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 28 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du bli vår nya kollega på Mjölby fritidsgård?

Kultur- och fritidsförvaltningen i Mjölby kommun ansvarar för frågor kring fritidsgårdar, bibliotek, allmänkultur, badanläggning, kulturskola, idrotts- och fritidsverksamhet. Vi har som målsättning att erbjuda alla kommuninvånare ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud, utifrån de behov och önskemål som finns hos våra medborgare.

Enheten Mjölby kommuns fritidsgårdar innehåller ett rikt utbud av verksamheter så som tre traditionella fritidsgårdar, en träffpunkt, två "eftis" verksamheter, skolfritids, LSS-verksamhet, Zenit senior verksamhet samt mobilfritid.

Mjölby fritidsgård ligger i anslutning till Lagmanskolan där vi under skoltid bedriver café och rast-verksamhet, skolfritids för åk. 4-6 på uppdrag av Lagmanskolan. LSS-verksamhet i form av förlängd skolbarnsomsorg, som till stora delar integreras i våra andra verksamheter. På kvällstid bedriver vi traditionell fritidsgårdsverksamhet i våra lokaler samt att personal arbetar med mobilfritid ute i Mjölby stads olika områden.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som fritidsledare inom Mjölby kommuns fritidsgårdar, bedrivs i enlighet med verksamhetsuppdraget för den öppna fritidsverksamheten i Mjölby. Din roll innebär att under ledning av verksamhetssamordnare och enhetschef och i enlighet med gällande målsättning, arbeta med samtliga på fritidsgårdens förekommande arbetsuppgifter.

Det dagliga arbetet innebär i första hand att möta målgruppen. Din uppgift är att bedriva arbetet, tillsammans med ungdomarna, och sträva efter så hög delaktighet och så stort inflytande för de unga som möjligt. Detta gör du bland annat genom att arbeta för att främja ungas intressen och drivkrafter för att därigenom skapa forum för informellt lärande. Stödja ungas egen organisering genom coachning och rådgivning. Samverka med övriga delar av kommunen samt civilsamhället.

Fritidsledaren tilldelas ansvarsområde som kopplar till deras efterfrågade specialkompetens till exempel ansvar för mobilfritid, ansvar för skolfritids, ansvar för LSS-verksamhet med flera. I den aktuella tjänsten ingår det att tillsammans med en fritidsledarkollega ansvara för vår LSS-verksamhet.
I ansvaret ingår det att ta fram individuella genomförandeplaner, planera verksamhet, samverka med andra aktörer, samt omvärldsbevaka och utveckla oss så att vi erbjuder den bästa verksamheten.

KVALIFIKATIONER
Du har en 2-årig fritidsledarutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsvariationer är ett krav

Förutsatt att man har utbildning finns inga krav på erfarenhet av fritidsledaruppdraget, dock är arbetslivserfarenhet från fritidsgård och ungdomsarbete mycket meriterande.

Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.

Du har förmågan att prestera i en pressad miljö och hantera svåra situationer. Du förblir optimistiskt inför utmaningar och har förmågan att acceptera och lära av kritik.

ÖVRIGT
Arbetet på fritidsgård innebär viss kvällstjänstgöring

Kontaktpersoner på detta företaget

Bibliotekschef Birgitta Hellman Magnusson
0142-851 04
DIK Emelie Hedlund
0142-859 69
Vision Kristina Johansson
0142-856 46
Enhetschef Catherine Stolfer Suneson
0142-857 86
Kent Karlsson
0142-850 83
Enhetschef Tina Herrgårdh
0142-85730
Enhetschef Catherine Stolfer Suneson
0142-857 86, 0705-402532
Patric Hultstein
0705-536810
Enhetschef Skänninge fritidsgård Håkan Davidzon
0142-858 40
Stf enhetschef Helen Eriksson
0142-85786

Sammanfattning

Besöksadress

59580 Mjölby
None

Postadress

Burensköldsv. 11
Mjölby, 59580

Liknande jobb


30 juli 2021

30 juli 2021

Arbetsledare för fritidsgårdarna

30 juli 2021

Fritidspedagog/Fritidsledare

Fritidspedagog/Fritidsledare

27 juli 2021