Fritidspedagog, åk 4-6

Arbetsbeskrivning

Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 117 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.


Lund är en kommun präglad av kunskap, innovation och nytänkande. Staden lockar människor som vill förändra världen. I Lunds kommun arbetar drygt 9 000 personer med att skapa bästa möjliga förhållanden för våra 117 000 invånare, våra företag och för alla som besöker oss.

Barn- och skolförvaltning Lund Öster ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet i den östra delen av Lunds kommun.
I natursköna Södra Sandby/Revinge, strax öster om Lund finns två F-3 skolor; Revinge och Österskolan, två F-6-skolor; Byskolan och Uggleskolan och en 4-9 skola; Killebäckskolan.

Alla skolorna har välutbildade och erfarna pedagoger. Vi strävar efter kontinuitet och trygghet för eleverna genom att de möter samma vuxna i sitt arbetslag under hela dagen; i skolan och på fritidshemmet. Vi har ett innovativt förhållningssätt till skolutveckling som bland annat innebär att medarbetarna tar del av skolutvecklingsfrågor och kan driva olika skolutvecklingsprojekt.

I Södra Sandby har samtliga låg- och mellanstadieskolor länge bedrivit fritidsverksamhet för årskurserna f-3. Pedagogisk omsorg för elever i åk 4-6 har däremot tidigare legat inom ramen för Kultur- och fritidsförvaltningens ansvar. Från och med höstterminen 2016 har denna verksamhet övergått till skolförvaltningarna och drivs således nu i skolans egen regi. Ett nytt fritidshem har skapats med elever från både By-, Uggle- och Killebäckskolan i åk 4-6. Det är en helt nyetablerad verksamhet som befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Att arbeta här innebär att vara del av en nyskapande process.

En särskild satsning på kompetensutveckling för fritidshemmens personal i samarbete med Malmö Högskolak pågår för hela Södra Sandby under läsåret 16-17. Fritidshemmen i Södra Sandby har också sedan många år ett väl fungerande nätverk.
ARBETSUPPGIFTER
Fritidsverksamheten för 10-13-åringar i Södra Sandby är förlagd till Killebäckskolan i lokaler som är gemensamma för både skola, fritidshem. Lokalerna är fräscha och tillgång till flera olika typer av aktiviteter finns. Eleverna samlas på eftermiddagen från åk 4-6 på Uggleskolan, Byskolan och Killebäckskolan. Det innebär att fritids samarbetar med tre rektorer.

Som fritidspedagog har du huvudfokus mot fritidshemsverksamheten, som ju ligger eftermiddagstid. Din närmaste tillhörighet är arbetslaget på fritidshemmet och ni planerar verksamheten tillsammans en förmiddag i veckan. Under restserande dagar är du skoltid verksam antingen på Byskolan, Uggleskolan eller Killebäckskolan alltefter behov och dina specifika kompetenser. Om du har undervisningsbehörighet i ett eller flera ämnen kan denna eventuellt komma att nyttjas. Du möter samma elever under skoldagen som du sedan ansvarar för under eftermiddagen och bidrar på så sätt till att göra deras dag så ”hel” som möjligt. Du arbetar utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd för fritidshem och omsätter dem till meningsfullt lärande för eleverna.
Tillsammans med dina kollegor skapar du ett gott arbetsklimat, har ett professionellt förhållningssätt samt bidrar till en optimal lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du deltar aktivt i verksamhetens utvecklingsarbete.


KVALIFIKATIONER
Krav
• Fritidspedagogsutbildning eller lärarexamen med inriktning mot fritidshem.

Följande är meriterande:
• Kunskap om skolans styrdokument och tydligt driv att arbeta i enlighet med dessa
• Helhetssyn på elevers lärande
• Tryggt ledarskap gentemot elever präglat av respekt, lyhördhet och nyfikenhet
• Förmåga och intresse av att möta alla elever just där de är – såväl elever i behov av särskilt stöd som de högpresterande
• Kunskap om och erfarenhet av arbete med elever som har neuropsykiatriska funktionser eller liknande
• Lösningsfokuserat förhållningssätt
• Flexibilitet, god samarbetsförmåga och en vilja att utgöra del av ett samlat team
• Kreativitet och intresse för att tillsammans med kollegor bygga upp och utveckla en ny verksamhet
• Specifika kompetenser och/ eller behörighet i musik, idrott, bild, drama etc.
• IKT-intresse och vana av att använda digitala hjälpmedel i verksamheten
• Annan ledarutbildning eller erfarenhet som handlar om att leda barn/ ungdomar i grupp


ÖVRIGT
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Rektor Pär Jonsson
046-359 44 22
Skolsekreterare Ellinor Fredholm
046-35 77 11
LR Sofia Hedén
046-35 77 11
Lärarförbundet Christoffer Holmgren
046-35 77 11
Lärare Sofia Hedén
046-35 77 11
Rektor Ann-Louise Bergenfeldt
046-35 77 24
Skolsekreterare Ellinor Fredholm
046-35 77 11
Skolsekreterare Ellinor Fredholm
046- 35 77 11
Rektor år 7-9 Pär Jonsson
046- 35 94 422
Rektor Pär Jonsson
046-35 94 422

Sammanfattning

Besöksadress

24732
None

Postadress

Box 41
Lund, 22100

Liknande jobb


Lärare i fritidshem till Åryd skola

Lärare i fritidshem till Åryd skola

29 september 2020

Vikariat Fritidspedagog till Knåda skola , Edsbyn.

Vikariat Fritidspedagog till Knåda skola , Edsbyn.

29 september 2020