Fysioterapeut primärvård

Fysioterapeut primärvård

Arbetsbeskrivning

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Primärvårdens sjukgymnastmottagning 
Inom ramen för Gotlands primärvård erbjuder vi specialiserade sjukgymnastmottagningar på tre strategiskt placerade orter: Hemse, Slite och Visby.

Våra mottagningar i Hemse och Slite är integrerade i respektive vårdcentral, medan mottagningen i Visby fungerar som en central resurs för både egna och två privata vårdcentraler. Den gotländska finansieringsmodellen bygger på anslag, oberoende av patientersättning, och möjliggör för oss att tillämpa en renodlad evidensbaserad ansats i våra medicinska bedömningar och behandlingsval, där fokus ligger på att rätt patient får rätt behandling vid rätt tillfälle.

Vår verksamhet är grundad på en stark ambition om ett effektivt och förtroendefullt samarbete, både internt mellan våra olika enheter och externt med närliggande vårdaktörer. Patienter finner vägen till oss genom flera kanaler: telefon, den nationella vårdguidens telefonlinje 1177, direkt chatt via 1177 samt traditionella remisser. Vi strävar efter att vara det första valet för medborgare i behov av fysioterapeutisk expertis på primärvårdsnivå.

Vårt team består av 18 dedikerade sjukgymnaster/fysioterapeuter, fördelade över våra mottagningar med en rik bredd av specialiseringar och kompetenser – från kvinnohälsa till ortopedisk manuell terapi (OMT) steg 3, McKenzie-metoden (MDT), idrottsmedicin, och specialistkunskap inom primärvård. Vi erbjuder även stöd genom rehabiliteringsassistenter vid varje mottagning. För att säkerställa en stark start för nya medarbetare, tillhandahåller vi ett mentorsprogram samt löpande introduktion och uppföljning.

Vi lägger stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling, som speglas i vårt samarbete med Akademiskt Primärvårds Centrum och regelbundna internutbildningar. Denna satsning på utbildning säkerställer att vår personal alltid är uppdaterad med de senaste evidensbaserade metoderna och behandlingarna, vilket direkt gynnar kvaliteten på patientvården.

Vi välkomnar ansökningar från dig som är passionerad för mottagningsarbete, kliniskt resonemang, och som är intresserad av att bidra till utvecklingen av framtidens primärvårdsrehabilitering. Hos oss får du möjlighet att växa professionellt inom en verksamhet som är djupt rotad i evidensbaserad praxis, med fokus på att tillhandahålla den bästa möjliga vården för våra patienter.

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att genomföra triagering, medicinska bedömningar och behandling. Detta sker både genom telefon/videobedömningar och fysiska besök. Vi är första instans i primärvården vid ett stort antal åkommor.

Medicinska bedömningar och behandlingar görs utifrån din profession. Grundmåttet för en heltidsanställd medarbetare är nio planerade nybesök i veckan, ett akutbesök samt två timmars triagering i telefon. Schemat styrs i stor utsträckning av medarbetaren själv och återbesök både fysiskt och via telefon/video planeras utifrån behov.

I primärvårdsuppdraget förekommer även andra uppgifter såsom att leda träningsgrupper, ge stöd till våra samverkansparter, delta aktivt i utvecklingsarbete med mera.

Vem är du?
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ser det som meriterande om du har påbyggnadsutbildning inom Mental Hälsa, BK, MDT,OMT, eller annan muskuloskelettal utrednings och behandlingsmetod. Även erfarenhet från primärvård är meriterande.

Arbetet ställer krav på din förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter. Utöver det är det viktigt att kunna samarbeta med andra, både inom enheten och med vårdgrannar.

Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Om hälso- och sjukvårdsförvaltningenSom en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.

Om Region Gotland

Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.


Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.


Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/


Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.


Övrigt

Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. 


Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.


I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.


Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.


Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Sammanfattning

Liknande jobb


Fysioterapeut, Hemsjukvården

Fysioterapeut, Hemsjukvården

19 juli 2024

Fysioterapeut sökes till Orminge Centrum

Fysioterapeut sökes till Orminge Centrum

18 juli 2024

Fysioterapeut till särskilt boende

Fysioterapeut till särskilt boende

18 juli 2024