Fysisk planerare

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsutövning till regional utveckling och vår vision är" I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland". ARBETSUPPGIFTER Samhällsbyggnadsenheten svarar inom Länsstyrelsen för områdena fysisk planering och byggande, bostadsfinansiering, kommunikationer, klimat och energi och kulturmiljö. Enheten söker nu en fysisk planerare. Arbetsuppgifterna är breda och varierande och innebär bland annat: . Handläggning av ärenden som gäller översiktsplaner och detaljplaner enligt Plan och bygglagen. . Delta i ärenden om kommunala beslut som överklagas till Länsstyrelsen. . Medverka i rådgivning till länets kommuner. . Delta i utredningar och remissyttranden Arbetet innebär samarbete med flera sakområden både inom Länsstyrelsen och utanför. KVALIFIKATIONER Vi söker Dig som är högskoleutbildad inom samhällsplanering med goda kunskaper om plansystemet, plan- och bygglag och miljöbalken. Du bör ha erfarenhet från kommunalt eller statligt arbete med fysisk planering. Viktiga personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, förmåga att arbeta självständigt och god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift.

Kontaktpersoner på detta företaget

Christer Alzén
010 - 224 90 00
Cecilia Lagerfalk-Rooth
010 - 224 90 00
Niclas Bergius
010 - 224 90 00
Kerstin Fogelberg
010 - 224 90 00

Sammanfattning

Postadress

721 86 Västerås
Västerås, 72186

Liknande jobb


Projektledare/Föreståndare

28 oktober 2010

Projektledare till Teknikcollege, UPPTEC

29 oktober 2010

Planarkitekt

5 februari 2010

Samhällsplanerare

2 oktober 2010