GIS-samordnare med erfarenhet av ESRIS, Stockholm

GIS-samordnare med erfarenhet av ESRIS, Stockholm

Arbetsbeskrivning

Om konsultuppdraget

- Ort: Stockholm
- Uppdragslängd: Ca. 2 år
- Sista ansökningsdagen: ansök snarast
- Omfattning: 100%
- OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo.


Uppdragsbeskrivning

Uppdraget omfattar geodatasamordning, geodatahantering, produktion av molnbaserade kartapplikationer och kartproduktion inom anläggningsprojekt. Du kommer att agera sakkunnig och vara väl insatt i tillståndsprocessen gällande infrastrukturprojekt med särskilt fokus på krafttransmission.

Du ska också ge förslag på hur projekten kan utveckla användning av geografisk information och fungera som en drivande motor mellan projektens behov och GIS/Geodatafunktionen funktionen, med syfte att utveckla projektens GIS/Geodataanvändning.

Arbetsuppgifter:

- Vara sakkunnig i GIS/Geodatafrågeställningar vid infrastrukturprojekt.
- Se till helheten av projektens behov av geografisk information.

- Samordna GIS-arbete inom projekten.
- Skapa och ajourhålla underlag och applikationer i den molnbaserade samarbetsplattformen för geodata.
- Ansvara för att filbaserad lagringsstruktur av GIS-relaterad information och/eller leveranser upprättas i befintligt samarbetsstöd för arbetsmaterial och att strukturen underhålls och att rätt behörighet för användning av information tillsätts och säkerställs.
- Sammanställa, analysera, anpassa och presentera geodata efter behov.
- Producera kartor för avsett ändamål utifrån befintliga mallar.
- Vara kontaktperson mot Geodatafunktionen på Svenska kraftnät för att framhålla om projektets behov av underlag och funktioner gentemot Geodatafunktion på.
- Beställa och inhämta geodata från andra aktörer vid behov och där så är fallet säkerställa rätten för nyttjande av geodata.
- Kontinuerlig och proaktiv dialog med projekten för att analysera behov samt planering.
- Delta vid projektrelaterade möten vid behov.
- Driva frågor självständigt och se projektens behov efter dialog med projekten och med Geodatafunktionen på.
- Delta i samarbetsmöten för GIS-samordnare.


Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav):

- Kvalificerad yrkesutbildning inom GIS. GIS-ingenjörsutbildning eller universitetsutbildning med GIS-inriktning, eller motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
- Konsulten ska ha 2 års dokumenterad erfarenhet av ESRIS mjukvaruplattform, både som klientverktyg och som plattform för distribuerade karttjänster över Internet.
- Konsulten skall ha kunskap om och minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet eller motsvarande inom GIS och Geodata
- Konsulten skall ha arbetat i ESRI GIS-plattform under de senaste 2 åren
- Konsulten skall ha minst 5 års erfarenhet av GIS-samordning inom infrastrukturprojekt.
- Konsulten skall ha minst 3 års erfarenhet av GIS-arbete inom infrastrukturprojekt, där stöd till tillstånd, markåtkomst samt projektering varit del av uppdraget samt haft sådana uppdrag under de senaste 3-5 åren.
- Konsulten ska minst ha 3 års erfarenhet av att självständigt driva och se behov av GIS/Geodata i projekten genom att etablerad dialog och återkoppling.


Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav):

- Konsulten har mer än 4 års dokumenterad erfarenhet av ArcGIS Online (ESRIS) och arbetat med granskningsflöden i systemet
- Konsulten har minst än 5 års erfarenhet av GIS-arbete för investeringsprojekt inom infrastruktur i storleksordning 1mrd kr, där stöd och koordinering med interna och externa leverantörer varit en stor del av uppdraget. Främst samordning av indata för tillstånd, markåtkomst och projektering
- Konsulten har arbetat med kravhantering för åtgärdsplan för mark och vatten enligt AMA AF


Önskemål om personliga egenskaper:

- God samarbetsförmåga och initiativförmåga
- Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
- Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
- Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
- Arbetar självständigt och målinriktat
- Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
- Förmåga att arbeta i grupp


______________________

Hur du kommer vidare

- Sök uppdraget genom denna annons
- Lägg in ett CV i word-format
- Vi återkopplar om något behöver kompletteras eller förtydligas.
- Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar
från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss genom att svara på bekräftande mailutskicket i samband med din ansökan.


På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl.

Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid.

Om Shaya Solutions

Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik.

Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag på 13 orter i Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Teamets motto är Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet.

Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar.

Annonsförsäljare undanbedes.

Kontaktpersoner på detta företaget

Joseph Öberg Shaya

Ellen Falkenström

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Shaya Solutions AB
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 juli 2022
  • Ansök senast: 11 juli 2022

Besöksadress

Frihamnsgatan 8, Stockholm
None

Postadress

Frihamnsgatan 8
Stockholm, 11556

Liknande jobb


12 augusti 2022

Projektledare – till Powers centrallager!

Projektledare – till Powers centrallager!

12 augusti 2022

Senior Project Manager

12 augusti 2022