Göta Ingenjörregemente söker soldater till Beredskapskompaniet

Göta Ingenjörregemente söker soldater till Beredskapskompaniet

Arbetsbeskrivning

Om enheten

Beredskapskompaniet är Göta Ingenjörregementes (Ing 2) kontinuerligt anställda förband. Kompaniet består av en ingenjörpluton, en stab- och trosspluton, en ledningspluton, en tung maskinpluton och en fältarbetsunderrättelsepluton.

Utöver att upprätthålla den militära beredskapen och öva mot krigsförbandsmålsättningar har kompaniet även understött samhället vid olika kriser, exempelvis vid skogsbrand, gränsövervakning och upprättande av fältsjukhus.

Beredskapskompaniet lägger stor vikt vid kompetensutveckling då kompaniets beredskap och varierande uppgifter kräver att varje soldat besitter flera kompetenser, även utanför sitt vanliga tjänstgöringsområde. Dessutom förväntas kompaniets soldater kunna biträda vid regementets värnpliktsutbildning.

Just nu finns det möjlighet att tjänstgöra på Beredskapskompaniet som ingenjörssoldat, besättningsman på ingenjörbandvagn och brobandvagn 120, trossoldat, mekaniker, ledningssoldat och geosoldat.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som ingenjörsoldat bemannar du en av ett flertal befattningar på ingenjörplutonen, som förare, materielman och stridssjukvårdare eller kulsprute- och granatgevärsskytt. Plutonen genomför fältarbeten, t.ex. mineringar, brobyggnation, förstöring och minbrytning, samt löser stridsuppgifter.

Som besättning i ingenjörbandvagn och brobandvagn 120 ingår du i kompaniets tunga maskinpluton.  Din huvudsakliga uppgift är att framföra bataljonens tunga maskinresurser samt underhålla maskinerna.

Som trossoldat har du till uppgift att förse kompaniet med förnödenheter och transportera materiel, men även att försvara kompaniet då det är grupperat. Plutonen genomför också flera transporter och uppgifter med olika fordon både i krigsorganisationen och under olika insatser i kris och fred.

Som mekaniker tjänstgör du i kompaniets driftstödsgrupp. Du utför reparationer under fältmässiga förhållanden på kompaniets materiel, från ingenjör- och brobandvagnar till elverk, lastbilar och motorhandverktyg. 

Som ledningssoldat ingående i en stabsgrupp eller ledningspluton utgör du ett stöd och en resurs till kompanichefen eller bataljonchefen. Din uppgift är att upprätta, vidmakthålla, skydda och bryta sambandet mot högre chef och underlydande enheter. Som del i ledningspluton är du delaktig i att upprätta och betjäna bataljonens ledningsplatser.

 Som geosoldat i fältarbetsunderrättelseplutonen är din huvuduppgift är att ta emot och utföra geosupportuppgifter, från bearbetning och analys av geografisk information till framställning av kartor och andra digitala produkter (GIS). Det är meriterande om du genomfört din grundutbildning som geosoldat, eller utbildning inom GIS.

Kvalifikationer


• Genomförd militär grundutbildning med godkänt vitsord (värnpliktiga under pågående militär grundutbildning är behöriga att söka)
• Godkända betyg i Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5
• B-körkort för befattning som fordonsförare
• Godkänd hälsoundersökning och fysiska baskrav

Meriterande


• Militärt förarbevis
• C-körkort
• Genomförd grundutbildning vid Ing 2

 Övrigt


• Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär sex månaders provanställning och därefter anställning åtta år, med möjlighet till fyra års förlängning
• Individuell lönesättning, lägsta ingångslön 22 000 kr
• Tillträde enligt överenskommelse
• Placeringsort är Eksjö                                

Dokument att bifoga ansökan:


• Personligt brev och CV med beskrivning av dig själv, både civilt och militärt
• Gymnasiebetyg
• Körkort och ev. militärt förarbevis
• Militära befattningsutbildningar

 Ansökningsprocessen

Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Därefter kommer vi att granska ansökningshandlingarna. Du kan sedan komma att kallas till förbandet för intervjuer, fysiska tester och läkarundersökning, beroende på om du nyligen genomfört grundutbildning. Intervjuer, tester och anställning genomförs efter hand.

Sista ansökningsdag: 2023-08-13

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Major Daniel Amador, Kompanichef

daniel.amador-eriksson@mil.se

Kapten Fredrik Ström, Stf kompanichef

fredrik.x.strom@mil.se

 

Fackliga representanter nås via växeln, 0381-180 00

Jonas Larsson, OF Eksjö

Carola Blomdahl, Försvarsförbundet

Mats Felix, SEKO

Sofie Bergkvist, SACO

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Försvarsmakten
  • 20 platser
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 maj 2023
  • Ansök senast: 13 augusti 2023

Liknande jobb


Sambandsoperatör, GSS/K

Sambandsoperatör, GSS/K

11 juni 2024

10 juni 2024